BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyk Ewa
Tytuł
Systemy wynagradzania - problemy zmian
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1997, nr 431, s. 137-147
Słowa kluczowe
Systemy motywacyjne, System płac, Formy wynagradzania, Motywacyjna funkcja płac, Motywacje pozapłacowe, Powiązanie efektów pracy z płacą, Zachowania pracownika
Motivating systems, Wage system, Forms of remuneration, Wage incentives functions, Nonwage motivations, Linking the effects of work with pay, Employee behaviours
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z procesem zmian systemów wynagradzania takich jak: nagradzanie pracowników w organizacji i jego wpływ na postawy, zachowania i motywacje pracowników, rozwiązania systemu płac stosowane w praktyce, dodatkowe świadczenia niepieniężne oraz problemy zmian systemów wynagrodzeń. Autorka zwróciła uwagę na brak mechanizmów oceny indywidualnych osiągnięć pracownika i ich powiązania z płacami w większości przedsiębiorstw polskich. Jednocześnie coraz częściej przedsiębiorstwa te stają przed koniecznością zmian swoich systemów wynagrodzeń. Warunkiem pozyskania akceptacji i zaangażowania pracowników w proces zmian jest zmodyfikowanie trzech wymiarów: formalnego, psychologicznego i socjalnego. Świadomość konieczności zmian, ich istoty, może zmniejszyć poczucie niepewności, zagrożenia osobistych interesów i stosunków społecznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu