BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Wiesław, Kania Józef, Braniecki Mieczysław
Tytuł
Wspieranie instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości w sektorze żywnościowym na przykładzie Południowo-Wschodniej Polski
Institutional Support of Entrepreneurship Development in Food Sector of South-Eastern Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 1, s. 133-137, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Przedsiębiorczość, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
Food economy, Entrepreneurship, Institutional support of entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa sektora rolno-żywnościowego stanowią bardzo ważne ogniwo rozwoju lokalnego, przemian strukturalnych na wsi i aktywizacji zawodowej mieszkańców. Dla ich rozwoju potrzebne jest jednak szeroko rozumiane wspieranie instytucjonalne, w tym bardzo ważne wspieranie przedsiębiorców w sferze doskonalenia zawodowego przez różnorodne szkolenia. Opracowanie stanowi fragment większych badań dotyczących rozwoju łańcucha dostawczego MŚP. Firmy czterech branż (mięsnej, owocowo-warzywnej, zbożowej i mleczarskiej) sektora żywnościowego Polski południowej (rejon nowosądecki i krośnieński) poddano badaniom ankietowym. Analizę zebranego materiału badawczego przeprowadzono pod kątem poszukiwania podobieństw i różnic rozwoju firm z uwzględnieniem regionu działania oraz branży.

Small and medium size enterprises (SMEs) in food sector play a very important role in local development, restructuring rural areas and professional activities of its inhabitants. There is big need of institutional support for SMEs development such as educational activities containing different training courses and advising. This problem was a main issue of the study in 83 enterprises located in Nowy Sącz and Krosno regions, under EU fifth framework research programme - SUPLIERS. Our respondents, who have managed their food SMEs for JO years on average, and co-operate a little with different institutions supporting their activities, demand new kinds of advice such as economic and tax law, financial management, marketing and EU legislation requirements for SMEs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chehelski P. (2001): Przewidywane kierunki rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 6 (287) s. 48-53
  2. Czubała A. (1996): Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa, s. 83-85.
  3. Kania J. (2001): Potrzeby szkoleniowe bezrobotnych, pracowników i rolników na przykładzie obszarów wiejskich regionu Małopolski. Wieś i Doradztwo nr 1(26) MSDR zs. w AR, Kraków, s. 37- 44
  4. Kempny D. (2001): Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa.
  5. Marketing w agrobiznasie (1997): (red. nauk.) Cholewicka-Goźdźik K. FAPA, Warszawa.
  6. Krupski R. (1999): Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody. AE, Wrocław, s. 390-394.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu