BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Janina
Tytuł
Lokalne partnerstwo jako przykład strategii rozwiązywania problemów rynku pracy
The Local Partnership as an Example of the Strategy of Solving the Labour Market Problems
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 1, s. 152-156, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Formy przeciwdziałania bezrobociu, Programy UE
Labour market, Unemployment, Forms of unemployment counteraction, EU programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Treść artykułu oparta została na doświadczeniach autorki, zebranych podczas udziału w pracach Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Promowania Dostępu do Zatrudnienia. W Komitecie tym, autorka była przedstawicielem Polski z delegacji Ministerstwa Gospodarki w latach 1999-2001. Autorka zacytowała wybrane zagadnienia z Raportu końcowego Komitetu, a także wykorzystała własne obserwacje z uczestniczenia w pięciu seminariach, spotkaniach Komitetu, które odbywały się w Strassburgu we Francji.

The Council of Europe identified social cohesion as one of the foremost needs of the wider Europe and an essential complement to the promotion of human rights and dignity. One of the key activities of the Council of Europe s social cohesion strategy is promoting accès to employment for the many millions Europeans. A Committee of Experts on Promoting Access to Employment (CS-EM) was set up in 1999 and works until 2001, to develop guidelines on how local development initiatives can help the integration of the long term unemployed into the labour market with particular reference to the situation in Central and Eastern Europe. The author of these paper was a member of the Committee and some important information and her experiences the paper contains. Some areas are distinguished to analyse the barriers and guidelines for polices: local partnership; equal opportunities between men and women; non-discrimination towards disadvantaged groups; entrepreneurship; education, training and life-long learning. Specially, the role of local partnership was analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sawicka J. (2001a): Analiza porównawcza i ocena sytuacji na rynku pracy w Polsce i innych krajach europejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 43 (2001). SGGW, Warszawa.
  2. Sawicka J. (2001 b): Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn na europejskim rynku pracy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom III, Zeszyt l. Warszawa-Poznań-Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu