BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaryk Michał
Tytuł
Negocjacje WTO w sprawie rolnictwa w świetle deklaracji ministerialnej WTO z Doha
Agriculture Negotiations of WTO in Aspect of Ministerial Declaration in Doha
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 1, s. 185-189, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Liberalizm handlowy, Globalizacja
International trade, Trade liberalization, Globalization
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Autor omówił kolejne etapy negocjacji w sprawie liberalizacji światowego handlu produktami rolno-spożywczymi w świetle Deklaracji Ministerialnej WTO, podpisanej na zakończenie obrad czwartej Konferencji Ministerialnej w Doha 14 listopada 2001 roku. Przedstawił znaczenie Porozumienia w sprawie Rolnictwa WTO z 1994 roku zmierzające do znoszenia barier w światowym handlu oraz wskazał na przyczyny trudności negocjacyjnych między najbardziej znaczącymi członkami WTO.

The problems of international agri-food trade were first time seriously discussed during the Uruguay Round of GATT. The Agreement signed by participants during in opinions of many states do not affect positively on trade liberalization. The problems of world trade are discussed within the so called Millennium Round of WTO. It is possible to observe the differentiation positions between main actors of the debate. It have caused that three first Ministerial Conferences organized earlier have been failed. Only the Fourth Ministerial Conference hold in Doha last year worked out the statement on further liberalisation of agri-food trade. The elaboration of common position appears as the difficult and arduous process, relying on the political circumstances. The main barriers, which have cause complications in negotiations are: the EU treatment of agriculture as a weak sector of economy, usage of protections practices by USA, Cairns Group pressure on entire elimination of all forms of agriculture support, dissatisfaction of the less developed countries group of the realization of the WTO Agreement on Agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fereniec J. (2001): Miejsce polskiego agrobiznesu w procesie globalizacji. Agrobiznes 2001. Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 901.
  2. Lewandowska I. (1999): Zobowiązania dotyczące handlu produktami rolnymi w ramach Światowej Organizacji Handlu w świetle przyszłej rundy negocjacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, 75.
  3. Niemczyk J. Niemczyk J. (2001): Europejski model rolnictwa a tendencje globalizacyjne w sektorze rolno- żywnościowym. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (112), 47.
  4. Puślecki Z. W. (2001): System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 205, 206.
  5. Sznajder M. (2001):Próba diagnozy układu sił w światowym rolnictwie a Runda Milenijna WTO. Ekonomista, nr 243.
  6. Wilkin J. (2001): Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Roczniki Naukowe SERiA, tom III, zeszyt 1,10.
  7. World Trade Organisation (2001): Ministerial Declaration WT/MIN(01)/DEC/1, www.wto.org
  8. World Trade Organisation (2002): WTO agriculture negotiations, the issues, and where we are now, www.wto.org
  9. Wysokińska, Witkowska (2001): Integracja Europejska, rozwój rynków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Łódź, 181.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu