BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czuryło Marek
Tytuł
System płatnego parkowania we Wrocławiu
The System of Toll Parking in Wrocław
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 13), 1996, z. 47, s. 25-32
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Polityka transportowa, Polityka komunikacyjna, Transport samochodowy, Ograniczenia komunikacyjne, Opłaty transportowe
Spatial policy, Transport policy, Communication policy, Motor transport, Communication restrictions, Transport charges
Uwagi
summ., streszcz., Zsfg.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
W atrykule scharakteryzowano system obsługi płatnych miejsc parkingowych funkcjonujący we Wrocławiu. Dalej omówiono zakres działań poszczególnych wrocławskich służb miejskich, tj. Straży Miejskiej, Wydziału Finansowo-Księgowego i Wydziału Komunikacji oraz zasygnalizowano propozycję powołania Zarządu Parkingów. Na koniec poruszono zagadnienia prawne związane z egzekucją opłat za parkowanie.

The presentation of toll parking service system at Wrocław is done in the paper. The range of activity of each of the municipal services, i.e. the municipal guard, the Finance-Acountancy Department and the Transport Department and the proposition to appoint the Parking Board, law problems refering to exacting the parking fees are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu