BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Ewa
Tytuł
Zarządzanie aktywami i pasywami w praktyce bankowej
Assets and Liabilities Management in Banking
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 855, s. 145-155, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie aktywami, Pasywa, Płynność finansowa, Systemy informatyczne w bankach, Materiały konferencyjne
Financial management, Risk management, Asset management, Liabilities, Financial liquidity, Bank information systems, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka scharakteryzowała istotę, obszary i metody procesu zarządzania aktywami i pasywami banku. Treść merytoryczna została uzupełniona o badania ankietowe przeprowadzone w centralach banków w 1997 i 1999 roku, które dotyczyły stopnia wykorzystania metod zarząrzania aktywami i pasywami w działalności bankowej (zarządzanie płynnością finansową, stopą procentową, ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem walutowym). Przeprowadzone badania pozwoliły także określić stopień wykorzystania systemów informatycznych w procesie zarządzania aktywami i pasywami banku.

In the preriod of economic transformation in Poland banks have to face the necessity of improving the processes of assets and liabilities management (banking risk). The article focuses on the character and methods of banking risk management including: liquidity, interest rate, credit and foreing exchange. In order to verify the methods being discussed as far as their application in banking is concerned two surveys in from of questionnaires were conducted in the headquarters of major banks (in 1997 and 1999). The presented results enable to determine scope of application of particular methods of assets and liabilities management in banks, their computerization level and attitudes towards the necessity for computerizing of the process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu