BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartusik Katarzyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy
A Review of Modern Conceptions Being Applied to the Management of Company Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 7-20, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Metody organizatorskie, Reorganizacja procesów biznesowych, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie informacją
Enterprise management, Enterprise development, Organizational methods, Business Process Reengineering (BPR), Lean management, Knowledge management, Information management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie współczesnych koncepcji zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą i zarządzania informacjami. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę zarządzania rozwojem firmy oraz determinanty rozwoju, takie jak: potencjał przedsiębiorstwa, otoczenie, finansowanie rozwoju, koncepcje zarządzania rozwojem przyjęte w firmie oraz powiązanie ich ze strategią przedsiębiorstwa. W części drugiej pokazano w oparciu o studia nad literaturą oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń praktycznych na ile stosowanie tych nowych rozwiązań faktycznie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw oraz jakie nowe kierunki rozwijają się w tym obszarze.

The aim of this article was to present some modern conceptions of the management, with particular attention paid to subject oriented conceptions, especially to the managing of knowledge or information. The first part of the paper presents the essence of company development management, determinants of the development, such as direct and indirect environment, the potential of a company, the trends in the management of company development and source of finance for the company development. The second part of the paper conveys the review of selected conceptions used in the above-discussed areas, while close attention has been given to further possibilities of their applications, taking into consideration constantly changing external conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Bennet R., Gabriel H., Organisational Factors and Knowledge Management within Large Marketing Departments: an Empirical Study. Journal of Knowledge Management, vol. 3, 1999, nr 3.
 3. Leksykon przedsiębiorczości, pod redakcją naukową A. Szplita, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1996.
 4. Lewandowska L., Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, ODDK, Gdańsk 2001.
 5. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod redakcją J. Witkowskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 6. Malara Z., Dokonywanie zmian w organizacji. Ujęcie Praktyczne, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000 ZN nr 879.
 7. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa Kraków 1998.
 8. Nowe metody organizacji i zarządzania, pod redakcją Z. Martyniaka, PWE, Kraków 1998.
 9. Penc J., Nowe koncepcje zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 7.
 10. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998.
 11. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 12. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 13. Sussmann F., Kraus P., Lean Management in Mittelstandsunternehmen, „Management Zeitschrift" 1993, nr 2.
 14. Suszyński C., Globalizacja wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw w kolejnym etapie przeobrażeń, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, PN nr 879.
 15. Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., Strategie rozwoju organizacji, Antykwa, Kluczbork, 2002.
 16. Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork - Wrocław 2000.
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, pod redakcją K. Perechudy, Placet, Warszawa 2000.
 18. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu