BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cisło Mariusz, Kozioł Michał (Wydział Zarządzania)
Tytuł
System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie
System of Marketing Information in a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 21-32, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny przedsiębiorstwa, Marketingowy system informacyjny, Informacja marketingowa, Informacja w podejmowaniu decyzji, Podejmowanie decyzji marketingowych, Modele podejmowania decyzji
Information system of enterprises, Marketing information system, Marketing information, Information in decision making, Marketing decision making, Decision-making models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę i znaczenie informacji oraz systemu informacji marketingowej w działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Przedstawiono wybrane koncepcje systemu informacji marketingowej, elementy tego systemu (źródła informacji, podsystem gromadzenia informacji i podsystem udostępniania informacji) oraz wskazano bariery jego wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów komunikacji. Podano przykłady modeli decyzyjnych i narzędzi statystycznych ułatwiających podejmowanie decyzji marketingowych w firmie.

The article shows the essence and the meaning of information and the system of marketing information applied in the company activity and development. Some functions and elements of that system have been characterized here. Particularly a lot of attention has been directed towards the description of the data sources, subsystem of generating information and subsystem of sharing information. The article lists and shortly characterizes some decision making models and statistics tools, which make the marketing decision processes easier in a company. The value of a uniform equipment structure has been stressed in SIM functioning. Major barriers have been indicated in implementing the system, paying particular attention to the necessity of restructuring of the organization, creating new units (e.g. database, set of analysis and developments), showing the reluctance to changes and presenting the behaviour of employees in case of sharing their knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banks H., The New Newport News. http: // www. corbes. Com/ global 2000/ 08070315092a. html, info. z dnia 24 kwietnia 2001.
 2. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 3. Garbarski L., Zarządzanie marketingowe - małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 1999.
 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 5. Henderson J. C., Venkatraman N., Strategic alignment: Leveraging Journal 1999, nr 38.
 6. Holloway J. Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 7. Hutt M., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN Warszawa 1997.
 8. Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Zakamycze, Kraków 2003.
 9. Kotler Ph., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka 1996.
 10. Kotra K., Marketing w teorii i praktyce, Wydawnictwo WSB, Poznań 2001.
 11. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 12. Lebiecki M., Era interfejsów, Modern Marketing 11/2000.
 13. Malinowska M., System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, 10/2002.
 14. Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.
 15. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 16. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2003.
 17. Rucińska D., Jagodziński K., Racjonalny model systemu informacyjnego dla przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2003.
 18. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 19. Rutkowski I., Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie marketingowe, Marketing i Rynek 2/1999.
 20. Sopińska A., Model systemu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie w: System informacji strategicznej, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji „Difin" Sp. z o. o., Warszawa 2001.
 21. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998.
 22. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001.
 23. Unlod J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 24. Wąsikowska B., Hurtownia danych a pozyskiwanie informacji dla biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, zeszyt nr 293.
 25. Zając G., Bariery i dylematy wdrażania wywiadu gospodarczego w polskich spółkach w: System informacji strategicznej, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji „Difin" Sp. z o. o., Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu