BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Weronika
Tytuł
Ochrona krajobrazu a ochrona środowiska
Landscape Protection and Environment Protection
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1997, t. 143, s. 107-116
Tytuł własny numeru
Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego
Słowa kluczowe
Ochrona krajobrazu, Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie środowiska, Prawne podstawy ochrony środowiska, Prawo ochrony środowiska, Planowanie przestrzenne
Landscape protection, Environmental protection, Environmental pollution, Legal basis for environmental protection, Environmental law, Spatial planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka dokonuje wyodrębnienia zagadnienia ochrony krajobrazu z ogólnie przyjętego pojęcia ochrony środowiska. Udowadnia, że tam, gdzie ustawa odnosi się do ochrony przyrody i środowiska - krajobraz pozostaje w tle, w sferze domysłu. Dotychczasowe ustawy, przy braku dalszych regulacji prawnych w zasadzie nie służą osiągnięciu pożądanych rezultatów w zakresie ochrony krajobrazu. Szczególną wagę przywiązuje autorka do zagadnienia związanego z rozwiązaniami architektonicznymi w krajobrazie.

The landscape protection law is limited only to areas with unique values. Meanwhile, the landscape is everywhere - the landscape is the space surrounding us. Without expanding legal regulations it will be impossible to protect effectively or control this space. The landscape is perceived as the space for development and not as a good of fundamental importance for the quality of life. The article deals with the analysis of real possibilities of the landscape protection basing on the legal regulations pertaining to the protection and control of environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu