BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadysz Ryszard
Tytuł
Wodociąg jako istotny element infrastruktury technicznej wsi
Water-supply System as a Major Element of Technical Infrastructure in Villages
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1997, t. 143, s. 117-129
Tytuł własny numeru
Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego
Słowa kluczowe
Sieć wodociągowa, Infrastruktura komunalna, Gospodarka wodna, Racjonalne zużycie wody
Water supply network, Municipal infrastructure, Water management, Rational use of water
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor charakteryzuje zagadnienia dotyczące zmechanizowanego dostarczania wody bezpośrednio do mieszkań i urządzeń gospodarczych wsi. Aktualnie stan ten jest niezadawalający, choć lata dziewięćdziesiąte charakteryzują się najwyższym po wojnie tempem budowy wodociągów sieciowych. Związany z tym zagadnieniem jest problem ścieków. Autor wysuwa tezę, iż we wsiach kwalifikujących się do kanalizacji zbiorczych wodociągi i kanalizacja, w połączeniu z oczyszczaniem ścieków, powinny tworzyć jeden techniczno-ekologiczny system.

The social and economic transformations taking part in villages, and especially a growing concern about personal health and hygiene, equipment of houses with internal sanitary facilities and intensification of agricultural production (parlicularly animal breeding) produce a rapidly growing demand for water supplied by means of a collective or local water-supply systems. Meanwhile, the development of this system, and especially of network systems, is highly unsatisfactory in villages. This is primarily due to a strong dispersal of village settlements, structure of villages and long years of negligence in this respect after the war. A more pronounced progress in this field did not occur until 1965, and particularly during the last decade. In 1970 only 12.2 procent of flats in villages were equipped with water-supply systems and 5.8 procent with bathrooms. In 1988 these figures rose to 65.8 procent (of which - 29.6 procent of network water supply) and 50.7 procent respectively. In 1993 they were estimated at 72.7 procent and 58.6 procent These propositions still fall considerably behind those in towns and, moreover, they are considerably differentiated spatially. One of the main causes of such differentiation, apart from the negligence of post war period, are different traditions in particular regions of Poland. The administrative provinces in the north-west of Poland and those of Katowice, Bielsko and Opole (fig. 5) can boast the highest share of flats equipped with water supply systems exceeding 85 procent The lowest share under 60 procent is recorded by the central-eastern part of Poland and especially the provinces of Radom (43.8 procent and Siedlce (47.0 procent . Using wells has become here a dominant system of provision with water, which hardly contributes to hygiene and economic progress. Moreover, the quality of water taken from the well very often does not fulfil standards of drinking water.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu