BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewtuchowicz Aleksandra
Tytuł
Rozwój terytorialny a strategie lokalizacyjne przedsiębiorstw
Spatial Development and Enterprise Location Strategies
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1997, t. 143, s. 5-19
Tytuł własny numeru
Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Restrukturyzacja regionów, Społeczeństwo obywatelskie, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Gospodarka lokalna, Strategia rozwoju regionalnego, Polityka regionalna, Polityka samorządu terytorialnego
Spatial economy, Regional restructuring, Civic society, Industrial production location, Local economy, Regional development strategy, Regional policy, Local government policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Posługując się przykładowymi zasadami restrukturyzacji przemysłu i regionów w krajach Europy Zachodniej, przedstawiono wzajemne relacje między rozwojem terytorialnym a strategiami lokalizacyjnymi przedsiębiorstw. Procesy przekształceń gospodarczych w Polsce napotykają na wiele trudności. Brakuje odpowiedniej ilości i jakości małych i średnich przedsiębiorstw, wykształconych instytucji niezbędnych do funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej, jak również ustabilizowanych struktur politycznych o demokratycznym charakterze. Jednym z najistotniejszych zadań władz lokalnych staje się zwiększenie odpowiedzialności jednostek za procesy restrukturyzacyjne, rozwój przedsiębiorczości i otwartości na kultury technologiczne.

Two trends can be observed in the transformation processes of world economy. On the one hand, enterprises analyze their growth strategies on a global scale. Their interrelationships go far beyond national boundaries. We can, thus, speak about internationalization of economic exchange and emergence of partnership ties between multinational corporations. On the other hand, they are closely linked with the local environment creating local production systems. Hierarchical structures existing hitherto are replaced by network systems with many specializations and directions of development, which compose new territorial dynamics. Simultaneously, "globalization" and "territorialization" of production are also pointed out. Two main phenomena characterize this process of transformations and exert a strong inluence on behaviours and choices made by entrepreneurs. These are decentralization of powers connected with a new logic of management and an important role and a strong influence exerted on restructuring processes by new technologies. Decentralization of powers accounts for a new role assigned to local self-governments, which, to an increasingly bigger degree, assume responsibility for local and regional development. The governments of many countries are more and more convinced that these are local self-governments at different administrative levels (towns, districts, regions) which are an appropriate palce??? for the introduction of changes and especially those concerning the development and transfer of new technologies. New technologies are a challenge of our times. Technical progress has become today a primary factor stimulating and determining economic growth of leading countries in the world becoming also the main field of international rivalry.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu