BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Danuta
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju małych gmin
Determinants of Development of Small Districts
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1997, t. 143, s. 85-93
Tytuł własny numeru
Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego
Słowa kluczowe
Gmina, Polityka gospodarcza gminy, Samorząd terytorialny, Rozwój gospodarczy regionów, Uwarunkowania transformacji gospodarki
District, Economic policy district, Local government, Economic development of regions, Determinant of economic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procesy restrukturyzacji na terenie małych gmin napotykają istotne przeszkody i ograniczenia, czego konsekwencją jest powolny proces zmian ( np. gminy nie posiadają programu rozwoju gospodarczego, duże zróżnicowanie jednostek pod względem uzyskiwania dochodów itd.). Autorka charakteryzuje zmiany wpływające na przebieg procesów restrukturyzacyjnych na przykładzie wybranych gmin województwa radomskiego oraz obszaru łódzko-piotrkowskiego. Sugeruje, iż najlepszym wyjściem byłaby koncentracja wysiłków i kapitałów gmin poprzez tworzenie powiatów, co prowadziłoby do powstania warunków dla wielu wspólnych inicjatyw gospodarczych.

The self-government reform initiated by the elections of district self-government authorities (27th May 1990) marked also the beginning of changes in the field of management in the administrative districts in Poland. The local government chosen through the democratic elections assumed a real control over the area of its responsibility. It is responsible before the voters both for the accomplishment of its statutory tasks (environment protection, satisfaction of public needs of local inhabitants, rational use of local resources, etc.) but also for promotion of socio-economic processes within a given district. The Polish administrative districts are extremely differentiated. Alongside large cities such as, for example, Warsaw or Łódź, there can be found small and very small districts with less than 10,000 population. In this article there are discussed factors determining the restructuring processes in small administrative districts. These factors were identified by means of surveys carried out in over 70 small districts in the administrative provinces of Radom, Łódź and Piotrków. Generally, the biggest constraint for the development of small districts are their insufficient technical infrastructure (roads, telecommunications, water-sewage systems) and lack of financial resources for construction and modernization of technical infrastructure facilities. The other group of factors determining the development of administrative districts is of organizational character and connected with the management process. The identification of factors determining the socio-economic development in small districts of Poland may pave the way for reducing or even eliminating various barriers to their development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu