BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymerman Andrzej
Tytuł
Ewolucja systemu decyzyjnego dla lokalizacji inwestycji w gminie i regionie
Evolution of Decision-making System Concerning Location of Investments in Poland's Administrative Districts and Regions
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1997, t. 143, s. 67-74
Tytuł własny numeru
Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego
Słowa kluczowe
Prawo budowlane, Planowanie przestrzenne, Gospodarka terytorialna, Samorząd terytorialny, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Gmina, Rozwój gospodarczy regionów, Inwestycje bezpośrednie
Building Code, Spatial planning, Territorial economy, Local government, Investment decisions, District, Economic development of regions, Direct investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono skrótowy opis aktów prawnych dotyczących podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem roli samorządów lokalnych. Autor omawia ewolucję prawa budowlanego od 1883 r. do czasów obecnych, skupiając się na zagospodarowaniu przestrzeni w postaci budynków i budowli.

Over 100 years have lapsed since the Construction Act for the Royal Capital City of Cracow was passed on l8th July 1883. Since that time the legal regulations concerning spatial planning, architectonic and technical-construction solutions have changed many times. After 123 years of Poland's partitions, the first construction act was issued in 1928 in the form of the Decree of Polish Republic President, which contained technical-construction regulations and principles of building towns and settlements. The new construction act after the Second World War came out in 1961. Constant legal and economic changes, and especially the reform of political, financial and self-government systems after 1990 made it necessary to adopt a completely new act of law thus abandoning the method of its constant updating. The present construction law and regulations pertaining to spatial development were introduced on the strength of the Act of 7th July 1994, which came into force as from lst January 1995. The division of powers between the administrative district, region, province and the central institutions is the first step towards brining the Polish law closer to the European regulations, an attempt to increase the independence and self-government of administrative districts imposing an obligation on the authorities and investors to include in their location decisions the costs and benefits with a due respect for ownership rights, and mainly private ownership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu