BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagiełło Krzysztof
Tytuł
CVA Cash Value Added - nowoczesny miernik oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstw
CVA. The Cash Value Added - Modern Estimate of Company Effectiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 33-40, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Gotówkowa wartość dodana
Enterprise value, Enterprise valuation, Business valuation method, Cash value added (CVA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia podstawy teoretyczne miernika CVA – Cash Value Added. Koncepcja CVA jest zbliżona do EVA – Economic Value Added, ponieważ zarówno przy obliczaniu jednego jak i drugiego wskaźnika porównywane są wielkości faktycznie zrealizowane z wielkościami wymaganymi przez inwestorów. Istotną różnicą występującą pomiędzy tymi koncepcjami jest fakt, że przy obliczeniach CVA nie bazuje się na księgowych wielkościach zysku ale na wielkościach przepływów pieniężnych (cash flow). Fakt ten przyczynia się do tego, że przy ustalaniu wielkości wskaźnika CVA unika się skomplikowanego i pracochłonnego procesu korekt wielkości księgowych jaki ma miejsce przy obliczeniach wskaźnika EVA.

The article shows a formula for the CVA- the Cash Value Added and the range of its use in a company. This metrics is worth the interest as contrary to most metrics used to determine the value growth for the shareholders; it does not rely on the accounting but on the cash flow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cwynar A., Cwynar W., Jak zmierzyć efekt kreacji wartości dla właściciela przedsiębiorstwa - przekrój dostępnych możliwości, cz. II "Controlling i rachunkowość zarządcza", 2000 nr 8.
  2. http://www.anelda.com CVA versus EVA by F. Weissenrieder.
  3. Skoczylas W., Wartość poznawcza Cash Value Added w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i w praktyce, Materiały konferencyjne, Kołobrzeg 2-4 marca 2000; Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
  4. Ottosson E., Weissenrieder F., Cash Value Added - a framework for Value Based Management, Economy & Styrning 1996 nr 5, http://www.fwc.se/l/l_5_l.html.
  5. Ottosson E., Weissenrieder F., Cash Value Added - a new method for measuring financial performance, Gothenburg Studies in Financial Economics, Study 1996: nr 1, http://www.fwc.se/l/l_2.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu