BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serafińska-Kleczyk Katarzyna
Tytuł
Kobieca intuicja w relacji przełożony-podwładny: mit czy rzeczywistość?
Women's Intuition in a Boss-Employee Relation: A Myth or Reality?
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 129-137, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Styl zarządzania, Kobieta w biznesie, Psychologia jednostki
Management style, Women in business, Individual psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obliczu przedstawionych w tym artykule badań obalony został stereotyp mówiący, że kobiety cechują się większą wrażliwością interpersonalną niż mężczyźni. Stereotyp ten jest tylko i wyłącznie zakorzeniony w stereotypach rodzajowych wiedzy. Wystarczy zmienić tylko kontekst (w przypadku przytoczonego badania: status osoby podporządkowanej na status osoby dominującej), aby zniknęły różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie posługiwania się intuicją.

Facing the rising interest of the theorists in so called „womanlike" styles in managing, several questions appear about the actual gender differences in the sphere of various abilities and social skills, mainly better, comparing to men, interpersonal skills stereotypically attributed to women. „Women's intuitions" defined here according to Snodgrass [Snodgrass 1985; 1992] as the interpersonal sensivity, seems to be the women's gender feature. S.E. Snodgrass tried in two researches to settle the dependence between the interpersonal sensivity of the examined people, social-cultural gender and the position (subordinated or dominant) taken by them during the interaction. The presented results of the survey show the lack of a significant relation between the gender and the level on the interpersonal sensivity. The sensivity of the examined people was mainly modified by the position taken during the interaction, resulting in the current role played by them. This result suggests that the interpersonal sensivity is a social phenomenon that is above all influenced by a social context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agor W. H. (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 3. Buss D. M., Psychologia ewolucyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
 4. Carli L. L., Gender Differences in Interation Style and Influenced, „Journal of Personally and Social Psychology" 1989, nr 56.
 5. Carli L. L., Gender, Language, and Influence, „Journal of Personality and Social Psychology" 1990, nr 59.
 6. Derber C., Zaistnieć w społeczeństwie. O potrzebie zwracania na siebie uwagi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 7. Eagly A. H., Johnson B. T., Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis, „Psychological Bulletin" 1990, nr 108.
 8. Eagly A. H., Makhijani M. G., Klonsky B. G., Gender and the Evaluation of Leaders: A Meta Analysis, „Psychological Bulletin" 1992, nr 111.
 9. Popek S., Intuicja jako podstawowy problem współczesnej psychologii, [w:] A. Drabarek (red.J| Intuicja w filozofii i etyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 10. Pratto F., Polityka płci: różnice między kobietą a mężczyzną w sypialni, kuchni i gabinecie, [w:] B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 11. Snodgrass S. E., Women's Intuition: The Effect of Subordinate Role on Interpersonal Sensivity, „Journal of Personality and Social Psychology" 1985, nr 49.
 12. Snodgrass S.E., Further Effects of Role Versus Gender on Interpersonal Sensivity, „Journal of Personality and Social Psychology" 1992, nr 62
 13. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 14. Strykowska M., Kobiety w zarządzaniu. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menadżerskich, [w:] Miluska J., Pakszys E. (red.), Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995
 15. Vinnicombe S., Colwill N. L., Kobieta w zarządzaniu, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu