BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian
Tytuł
Internacjonalizacja działalności gospodarczej a polityka gospodarcza
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (4), 1997, nr 760, s. 100-116
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Przewaga konkurencyjna, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność gospodarki, Polityka handlu zagranicznego, Polityka przemysłowa
Economic policy, Competitive advantage, Globalization of enterprise activity, Multinational enterprise, Enterprise competitiveness, Economy competitiveness, Foreign trade policy, Industrial policy
Abstrakt
W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jaka powinna być polityka gospodarcza rządu, aby sprzyjała procesom internacjonalizacji działalności gospodarczej na poziomie przedsiębiorstw, mając na uwadze osiągnięcie korzyści z międzynarodowego podziału pracy przez gospodarkę jako całość? Autor stwierdza, że kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw przez politykę gospodarczą powinno w równym stopniu dotyczyć eksporterów, jak i producentów sprzedających na rynku krajowym. Ci ostatni są bowiem narażeni na konkurencję ze strony rywali zagranicznych eksportujących do Polski.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B. (i in.): Development Strategies in Semi-Industrial, Countries. Baltimore 1982, s. 69.
 2. Brander J.A., Spencer B.J.: Export Subsidies and International Market Share Rivalry. "Journal of International Economics" 1985 nr 2 (February).
 3. Brocka-Palacz B.: Spory o politykę przemysłową w Polsce. Warszawa: IGŚ SGH 1992. Prace i Materiały nr 71.
 4. Budnikowski A.: Rola handlu zagranicznego w gospodarce w okresie transformacji systemowej. [w:] Transformacja handlu zagranicznego w Polsce. Od monopolu i reglamentacji do wolnego handlu i wymienialności. Red. J. Schroeder. Poznań: AE 1996, s. 13.
 5. Cieślik J.: Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Warszawa: SGPiS 1987.
 6. Gorynia M.: Poziomy analizy w naukach ekonomicznych. "Ekonomista" 1993 nr 4.
 7. Gorynia M., Otta W.J.: Polityka handlu zagranicznego w okresie przejścia do gospodarki rynkowej. [w:] Stosunki ekonomiczne Polski z zagranicą w warunkach gospodarki rynkowej. Pod red. W. Włodarczyk-Guzek. Łódź: Uniwersytet Łódzki 1995.
 8. Gorynia M., Otta W.J.: Proeksportowa orientacja strategii gospodarczej? "Handel Zagraniczny" 1994 nr 2.
 9. Gorynia M.: Polska polityka przystosowawcza w latach 1990-1993. "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 2.
 10. Gorynia M.: Teoria handlu międzynarodowego a zagadnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. "Ekonomista" 1988 nr 5.
 11. Gorynia M.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako forma internacjonalizacji przedsiębiorstwa. "Sprawy Międzynarodowe" 1988 nr 4.
 12. Gorynia M.: Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej. Poznań: AE 1995.
 13. Hübner D.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju. "Ekonomista" 1994 nr 3.
 14. Ikanowicz P.: Polityka przemysłowa kraju wysoko rozwiniętego. "Ekonomista" 1991 nr 2-3.
 15. Jakóbik W.: Rynek i polityka przemysłowa a efektywność przemysłu. "Gospodarka Narodowa" 1992 nr 2-3.
 16. Kaplinsky R.: Industrialization in Botswana: How Getting the Prices Right Helped the Wrong People? [w:] States or Markets. Ch. Colclough, J. Manor (ed.). Oxford 1991, s. 148.
 17. Karpiński A.: Założenia polityki przemysłowej - pozytywy i słabości. "Kontrola Państwowa" 1993 nr. 6.
 18. Kulig J.: Strategia proeksportowa a restrukturyzacja gospodarki. "Ekonomista" 1996 nr 1.
 19. Lipowski A.: Kontrowersje wokół polityki przemysłowej azjatyckich tygrysów. "Ekonomista" 1996 nr 1.
 20. Lipowski A.: Polityka przemysłowa. "Gospodarka Narodowa" 1991 nr 5.
 21. Lipowski A.: Protekcjonizm w polityce gospodarczej Korei Południowej i Tajwanu. Mity i fakty. Warszawa: INE PAN 1995. Materiały seminaryjne nr 4.
 22. Lipowski A.: Przemiany strukturalne. Warszawa 1994.
 23. Lubiński M.: Polityka handlu zagranicznego Polski. "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 11.
 24. Między państwem a rynkiem. Dylematy polityki gospodarczej Polski. Pod red. M. Okólski. Warszawa 1994, s. 224.
 25. Misala J.: Zaangażowanie w międzynarodowym podziale pracy i wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarki narodowej. [w:] Polska polityka handlu zagranicznego 1994-1995. Warszawa: IKiCHZ 1995.
 26. P.G. Hare P.G.: Macroeconomic vs Industrial Policy in Shaping the Branch and Regional Structure of the Economy. Kraków: AE 1991. Seminar Paper No 3 (November 8, 1991).
 27. Płowieć U.: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski. "Ekonomista" 1994 nr 4.
 28. Porter M.E.: Competitive Advantage of Nations. London 1991.
 29. Prudhomme R.: Polityka regionalna i strukturalne megadostosowanie w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1991 nr 9.
 30. Rymarczyk J.: Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa. [w:] Transformacja handlu zagranicznego w Polsce. Od monopolu i reglamentacji do wolnego handlu i wymienialności. Pod red. J. Schroeder. Poznań: AE 1996, s. 138-145.
 31. Sadowski Z.: Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski. "Ekonomista" 1993 nr 2.
 32. Schmitz H., Hewitt T.: Learning to Raise Infants: A Case-study in Industrial Policy. [w:] States or Markets. Ch. Colclough, J. Manor (ed). Oxford 1991, s. 173-196.
 33. Yarrow G.: Strategic Issues in Industrial Policy. "Oxford Review of Economic Policy" vol. 1 nr 3, (Autumn) 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu