BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pancer-Cybulska Ewa
Tytuł
Uwarunkowania integracji europejskiej na poziomie lokalnym
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (4), 1997, nr 760, s. 259-265
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Integracja regionalna, Prawo WE, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Zasada subsydiarności, Organizacje międzynarodowe, Gospodarka lokalna, Społeczności lokalne
Economic and political integration of Europe, Regional integration, European Community law, European Charter of Local Self-Government, Principle of subsidiarity, International organisations, Local economy, Local community
Abstrakt
Omówiono rolę społeczności lokalnych (miast, gmin i regionów) w procesach zjednoczeniowych Europy. Przedstawiono regulacje prawne Wspólnot Europejskich dotyczące sfery samorządności (Światową Deklarację Samorządu Terytorialnego, Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, Europejską Kartę Miejską, Europejską Kartę Usług Publicznych). Podkreślono konieczność dostosowywania polskiego systemu prawnego do standardów UE. Przedstawiono również organizacje reprezentujące interesy społeczności lokalnych na forum międzynarodowym. Są to m.in.: Międzynarodowy Związek Władz Lokalnych, Rada Gmin i Regionów Europy, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, Komitet Regionów Europy, Komisja Regionów i Komunalnych Zrzeszeń Terytorialnych. Na koniec omówiono ekonomiczne aspekty rozwoju lokalnego i związane z tym wspieranie finansowe inicjatyw integracyjnych ze strony Rady Europy, Komisji Wspólnot Europejskich, Brytyjskiego Funduszu Współpracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. von Ameln R.: Znaczenie integracji europejskiej dla samorządu terytorialnego i polityki komunalnej. "Samorząd Terytorialny" 1995 nr 6.
  2. Dolnicki B.: Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim. "Samorząd Terytorialny" 1995 nr 9.
  3. Hoffschulte H.A.: Maastricht II a Europa gmin. "Wspólnota" 1995 nr 34.
  4. Ulanowski K.: Zjednoczeniowe meandry. "Magazyn Samorządowy" 1995 nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu