BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewski Leon, Olszewska Barbara
Tytuł
Czynniki konkurencyjności międzynarodowej gospodarki krajowej w latach dziewięćdziesiątych
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (4), 1997, nr 760, s. 247-258
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Globalizacja gospodarki, Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurowanie na rynkach globalnych, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Badania i rozwój (B+R), Polityka innowacyjna państwa
World economy, Economic globalization, Economy competitiveness, International competitiveness, Competing in global markets, Multinational enterprise, Research & Development (R+D), State innovation policy
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na proces przechodzenia od umiędzynarodowienia gospodarstw narodowych do globalizacji działalności gospodarczej i związany z tym problem konkurencji między gospodarkami narodowymi. Omówiono istotę i formy konkurencyjności międzynarodowej, zachowania gospodarek krajowych wobec procesów globalizacji oraz stymulowanie konkurencyjności międzynarodowej przez politykę innowacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Airaudi S.: Le destin de la globalisation. "Revue Française de Gestion" 1994 nr 100.
 2. Asensio A.: Compétitivité et contrainte extérieure: comparaison de dix pays de l'OCDE sur h période 1970-1989. "Problèmes Economiques" 1991 nr 2252.
 3. Der Bernis G.: Observations sur la "contrainte extérieure". "Economies et Sociétés" 1985 nr 29.
 4. Krugman P.: Competitiveness: A Dangerous Obsession. "Foreign" Affairs 1994 nr 2 (marzec- kwiecień).
 5. Lafay G.: La mesure des avantages comparatifs révélés. "Economie Prospective Internationaleˮ 1990 nr 1.
 6. Lubiński M.: Proces integrowania się ze wspólnotami europejskimi jako czynnik wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Raport końcowy. Warszawa: IRSS 1995 (z. 40).
 7. Mistral J.: Cent vingt-cing ans de contrainte extérieure. "Economies et Sociétés" 1986 nr 1.
 8. Moszkowicz K.: Polityka innowacyjna w krajach wysoko rozwiniętych. Wrocław: AE 1995, s. 10-11.
 9. Nezeys B.: La compétitivité internationale. Paris: Economica 1992, s. 75.
 10. Olszewski L.: Dostosowanie zewnętrzne gospodarki narodowej. Wrocław: Kolonia Ltd 1995, rozdz. IV.
 11. Preston L.E., Windsor D.: The Rules of the Games in the Global Economy: Policy Regimes for International Bussines. Norwel: Kluwer 1992.
 12. Vernon R.: International inverstment and international trade in the product cycle. "Quarterly Journal of Economics" 1996 nr 2.
 13. Yip G.S.: Total Global Strategy: Managing for Worldwide Competive Advantage. New York: Prentice Hall 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu