BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jacek (Wydział Zarządzania), Urban Wit (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania
Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 173-183, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie systemowo-dynamiczne, Zbiory rozmyte, System społeczno-ekonomiczny, Dynamika systemowa
System dynamics modelling, Fuzzy sets, Social economic system, System dynamics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia możliwości wykorzystania metod teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnym badaniu dynamiki systemów ekonomicznych. Rozmyte, z natury rzeczy, rezultaty takich eksperymentów symulacyjnych cechuje wielowymiarowość, dostarczająca szerokiego spektrum informacji o badanym procesie. Klasyczne metody analizy oparte przede wszystkim na przetwarzaniu opisu rzeczywistości w kategoriach systemów probabilistycznych nie są dostosowane do eksploracji potencjalnych możliwości badawczych związanych z wykorzystaniem systemów rozmytych, zwłaszcza w sytuacji gdy badanie dynamiki systemowej jest prowadzone nie tylko w odniesieniu do danego systemu rzeczywistego, ale także w łączności z procesem zmian w warstwie ocen możliwości realnego wystąpienia obrazu tej dynamiki. (fragment z tekstu)

The paper presents some ideas, showing that the methods of fuzzy sets may be effective in simulation studies of the economic systems dynamics. Fuzzy, by nature, results of such simulation studies are characterized as multidimensional and providing a wide range of information about the studied process. Classical methods of making analysis, which are mainly based on transforming the description of reality in terms of probabilistic systems, are not adjusted to exploration of potential experimental capacities connected with the use of the fuzzy sets, especially in the situation when the studying of the system dynamics is carried out not only with reference to the real system, but also along with the process of changes brought about in the sphere of a possibilities evaluation of real appearance of a picture of that dynamics. In case of studying the dynamics of economic systems, using the model of a system dynamics along with the fuzzy-collective modification, the concept of verifying feedback may refer to the management process. In the course of that process a loop verifying feedback can be placed. Simulative studying of that loop, from the point of view of the system engineering, should lead to conclusions concerning the quality of the management systems. Stating the relationship between the process of management and the state of the executive system makes it possible to formulate general rules of the theory of the system capacity to function. This theory presents a proposition of a content-related interpretation of the fuzzy results of the simulation studies with the fuzzy-collective modification in the study of the economic systems dynamics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Byars L., L. (1991), Rue L., W. Human Resource Management, Homewood, Boston 1991.
  2. Chase R., B. (1985), Aquilano N. J. Production and Operations Management: A Life Cycle Approach, 4th ed., Homewood 1985.
  3. Drakopoulos A. J. (1995), Probabilities, possibilities and fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, Volume 75, 1995, page 1-15.
  4. Forrester J. W. (1975), System Dynamics - Future Opportunities, Studies in the Management Sciences, Volume 14 - System Dynamics, North-Holland Publishing Comp. 1975.
  5. Parkin M. (1990), Economics, Addison-Wesley Publishing Comp., Inc. 1990.
  6. Stoner J., A. F. (1990) Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
  7. Tessem B. (1994), Davidson P. J., Fuzzy system dynamics: an approach to vague and qualitative variables in simulation, System Dynamics Review, Vol 10, no 1 (spring 1994), page 49-66.
  8. Urban W. ( 1992), Możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE Nr 392, Kraków 1992.
  9. Urban W. (1994) Wołoszyn J., Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych, Zeszyty Naukowe AE Nr 421, Kraków 1994.
  10. Zadeh L. A. (1965), Fuzzy sets, Information and Control, 8, 1965, 338-353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu