BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Istota i ocena produktywności
The Essence and Assessment of Productivity
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 63-73, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność, Pomiar produktywności, Wydajność pracy
Productivity, Measurement of productiveness, Labour efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie produktywności oraz jej typy takie jak: produktywność całkowita, produktywność cząstkowa i produktywność strukturalna. Następnie omówiono czynniki produktywności i ich pomiar. Na zakończenie zaprezentowano metodykę oceny produktywności i wydajności pracy.

In this article the essence of productivity (and of other related terms), its types, such as total productivity, partial productivity, and structural productivity are presented. Some examples of factors and measures of productivity are provided, with particular consideration of work efficiency and productivity of non-material resources. The conclusion of the article conveys a methodology of analyzing the factors of work efficiency as well as stages of productivity analysis in the company have been presented, which cover among others the general audit, and the detailed audit of this economic category. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerska M., Kadrowe czynniki sukcesu firmy - wyniki badań, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 2. Conti T., Building Total Quality Management. Chapman & Hall, London 1993.
 3. Durlik I., Produktywność systemu produkcyjnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 9.
 4. Haus B., Czynniki wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zbior, pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 5. Kosieradzka A., Pomiar produktywności systemów produkcyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1995, nr 4.
 6. Kosieradzka A., Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 7. Lisiecka K., Efektywność systemów zarządzania jakością, [w] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003, nr 6.
 8. Michoń F., Wydajność pracy i jej czynniki, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1979.
 9. Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, KiW Warszawa 1981.
 10. Morse P. W., Productivity Measurement in Canada, Europe Productivity Ideas - wyd. spec. Productivity Measurement Today, 1994, no 1.
 11. Papiernik-Wojdera M., Produktywność jako źródło poprawy rentowności przedsiębiorstwa, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 12. Piekarz H., Stabryła A., Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989, nr 12.
 13. Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, A Division of Macmilan, New York, 1990.
 14. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne, praca zbior, pod red. M. Gablety, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 15. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynkowych, Wyd. Znicz, Szczecin 1992.
 16. Stabryła A., Metodologiczne aspekty rachunku produktywności, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu