BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyński Zenon
Tytuł
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy wybranych zagadnień w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle obowiązujących przepisów oraz dyrektyw Unii Europejskiej
Ergonomics and Occupational Safety in Small- and Medium-size Enterprises with Regard to Polish Regulations and European Union Directives
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 87-96, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ochrona pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ergonomia, Prawo pracy, Dyrektywy WE
Small business, Work protection, Health and safety at work, Ergonomics, Labour law, EC directives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy procesów usprawniania warunków pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach Autor analizuje wybrane zagadnienia związane z ergonomią, bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia w świetle przepisów krajowych i unijnych. Podkreśla m.in. konieczność likwidacji względnie znacznego ograniczenia nadmiernych obciążeń psychofizycznych pracowników, uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy oraz potencjalnych przyczyn zagrożenia wypadkowego.

There is a dynamic increase in a number of small- and medium-size enterprises in Poland. In the process of modernisation, which is supposed to raise their effectiveness, occupational safety, health protection and ergonomics should all be taken into consideration. A psychophysical burden on employees should be eliminated or reduced. So should be the menace caused by work environment which leads to accidents and occupational diseases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. CIOP: 2002. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warszawa.
 2. Knapik S. red.: 1996. Ergonomia i ochrona pracy. AGH, Kraków.
 3. Kozioł L.: 2000. Zarządzanie czasem pracy. Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 4. Muszyński Z., Muszyński J.: 2001. Wybrane zagadnienia z zarządzania w przedsiębiorstwie a problem bezpieczeństwa pracy w aspekcie nowych regulacji prawnych. "Intercathedra", Poznań, nr 17, s. 94-96.
 5. Muszyński Z., Muszyński J.: Selected problems of introduccing means which improve occupational safety in furniture industry taking into consideration the directives of the European Union. "Economic Forum 2002", Agricultural University of Poznań, Departament of Economic and Wood Industry Management.
 6. Nowa encyklopedia powszechna PWN: 1995. PWN, Warszawa, t. 2, s. 261.
 7. PN-N-01307: 1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.
 8. PN-87/B-02151/02: 1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 9. PN EN ISO 11690-1: 2000. Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny - Strategia ograniczania hałasu.
 10. PN EN ISO 11690-2: 2000. Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny - Środki redukcji hałasu.
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313).
 12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 98.66, 436 z 01.06.1998).
 13. Ustawa z 26.06.1974 : Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z uwzględnieniem późniejszych zmian).
 14. Zakrzewska-Szczepańska K., Kurowska M.: 2001. Wdrażanie dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa francuskiego. "Bezpieczeństwo Pracy" CIOP, nr 4, s. 14-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu