BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania
Determinants of Pay Schemes for Executives at Medium Level Managerial Positions
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 125-141, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Płace, System płac, Kształtowanie wynagrodzeń, Kadra kierownicza
Wages, Wage system, Shaping remuneration, Managerial staff
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono ukazaniu metodyki i uwarunkowań budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania. Omówiono uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na wskazania stopnia oddziaływania tych czynników na konstrukcję systemu wynagradzania kadry kierowniczej. Koncepcję budowy omawianego systemu oparto na klasyfikacji kadry kierowniczej przeprowadzonej z punktu widzenia dwóch kryteriów, a mianowicie: rodzaju pracy kierowniczej oraz poziomu zarządzania.

Changing realities of economic activities of Polish companies lead to the search for rules and procedures concerning pay, which become a motivator rewarding the efficient contribution that employees make to an organization. The fact is, that these are the managers, who work at all levels of management, are the most important factors in achieving success in a company. This article focuses on the pay schemes provided for medium level managers. Their performance is specific, so designing pay schemes for that group of employees needs separate consideration. It should be mentioned however, that the concept for designing the pay scheme for medium level managers is based on a classification of that personnel carried out from the point of view of the following two criteria: type of managerial work being performed (the position of a functional manager and a divisional manager) and the level of management (the head on an organization and the head of a division of an organizaton). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajka Z. Koncepcje systemu płac przedsiębiorstwa, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1999.
 2. Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 3. Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999.
 4. Juchnowicz M., Polityka płac. Dylematy teoretyczne, realne i decyzyjne, SGH, Warszawa 1993.
 5. Karaszewska H., Wynagrodzenia w opinii menedżerów, "Personel", 2000, nr 8 Kodeksu pracy z dnia 2 lutego 1996.
 6. Kopertyńska W., System płac przedsiębiorstwa, AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 7. Kozioł L., Chmielek-Łubińska E., Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie. Problematyka ekonomiczno-prawna, UJ, Studia z zakresu prawa pracy 1996, ISBN 83-7099-052-5.
 8. Łapiński B., Strategia wynagradzania, „Personel" 1998, nr 3, 4.
 9. Metody sprawnego zarządzania, Bieniok H. (red.), Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
 10. Motywowanie w przedsiębiorstwie, Jasiński Z. (red.), Placet, Warszawa 1998.
 11. Niedbała Z., Kijan-Surdykowska D., Czajka Z., Winch S., Układy zbiorowe pracy, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra 1995.
 12. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), PWN, Warszawa 1986.
 13. Patulski A., Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej, ODDK, Gdańsk, 1997.
 14. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Kraków- Kluczbork, Antykwa, 1997.
 15. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 16. Współczesne koncepcje zarządzania, Koźmiński A. K. (red.), PWN, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu