BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steczkowski Jan (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Monitorowanie procesów
Monitoring Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 643, s. 5-20, bibliogr. 97 poz.
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Metodologia diagnozowania ekonomicznego, Proces badawczy
Statistical methods, Methodology of economic diagnosis, Research process
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono ogólną charakterystykę nauk stosowanych oraz opisano ich metodologię. Przedstawiono problem diagnozy i omówiono rolę jaką w diagnozowaniu odgrywa śledzenie zdarzeń. Zwrócono również uwagę na liczne procedury statystyczne, jakie powinny być prowadzone w tego typu badaniach.

In conducting a general characterisation of practical sciences and their methodology, this article devotes special attention to diagnosis as an initial element of a target procedure. Upon completing the fairly detailed discussion on diagnosis, the article moves on to highlighting the role that the monitoring of events plays in diagnosis, while foremost focusing attention on quality control. Next, the author draws attention to the numerous Statistical procedures that have been or could be applied in this type of research. The article closes with cited literature - both Polish and foreign language - that enables further exploration of the issues discussed in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamowicz M., Iwasiewicz A., Czy mierniki syntetyczne są miarami jakości?, "Problemy Jakości" 1984, nr 2.
 2. Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 3. Aivazian S.A., Mikhitarian V.S., Applied Statistics and Essentials of Economeics, "Book Publishing Association UNITY" 1998, Moscow.
 4. Analiza systemowa-podstawy i metodologia, W. Findeisen (red.), PWN, Warszawa 1998.
 5. Ang A.H.S., Tang W.H., Probability Concepts in Engineering, Planning and Design. V. II: Decision, Risk and Reliability, Wiley, New York 1984.
 6. Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Fogra, Kraków 1992.
 7. Balicki A., Metoda grup losowych szacowania wariancji, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 4.
 8. Balicki A., Metoda jackknife szacowania wariancji w badaniach reprezentacyjnych. "Wiadomości Statystyczne" 1995, nr 5.
 9. Balicki A., Metoda półprób szacowania wariancji w przypadku losowania warstwowego, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 7.
 10. Berger J., Statistical Decision Theory. Foundation, Concepts and Methods, Springer Yerlag, New York 1980.
 11. Biegański J., Metodyka teleologii, Sprawozdanie z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1910.
 12. Bieńkowski S., Administracja i organizacja zakładu przemysłowego, Lwów 1933.
 13. Binder D.A., Hidiroglou M.A., Sampling in Time [w:] Sampling, P.R. Krishnaiah, C.D. Rao (eds), North-Holland, Amsterdam 1988.
 14. Bracha C., Wykorzystanie informacji o cechach dodatkowych w badaniach reprezentacyjnych, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS-PAN, Warszawa 1987.
 15. Brandt S., Analiza danych, PWN, Warszawa 1998.
 16. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa. 1997.
 17. Burdziński E., Analiza diagnostyczna organizacji przedsiębiorstw, PTE, Warszawa 1978.
 18. Burr I .W., Fundamental Principles of Sequential Analysis, "Industrial Quality Control" 1954, nr 9.
 19. Chakrabarty R.P., Some Ratio-Type Estimators, "Journal of Indian Society of Agriculture Statistics" 1979, nr 31.
 20. Chernoff R., Sequential Analysis and Optimal Design, "Society for Industrial and Applied Mathematics", Philadelphia, Pensylvania 1972.
 21. Chow Y.S., Robbins H., Siegmund D.O., Great Expectation: The Theory of Optimal Stopping, Houghton-Mifflin, Boston 1971.
 22. Contribution of Prostate-Specific Antigen. Clinical Stage and Gleason Score to Predict Psychological Stage of Localized Prostate Cancer, A.W. Partin i inni, "Journal of the American Medical Association" 1997, V. 277, nr 18.
 23. DeGroot M.H., Rao N.M., Bayes Estimation with Convex Loss, "Annals of the Mathematical Statistics" 1963, nr 34.
 24. Dniestrzański R, Układ zupełny a pomiar, Ekonomia Matematyczna, Wrocław 1999.
 25. Eckler A.R., Rotation Sampling, "Annals of Mathematical Statistics" 1955, nr 26.
 26. Efron B., Bootstrap Methods, Another Look at Jacknife, "Annals of Mathematical Statistics" 1979, nr 7.
 27. El Sayyad G.M., Bayesian Sequential Estimation of a Poisson Process Rates, "Biometrika" 1973, nr 60.
 28. Ericson W.A., Bayesian Inference in Finite Populations [w:] Sampling, R.R. Krishnaiah, C.R. Rao (eds), North-Holland, Amsterdam 1988.
 29. Fletcher A.D., Bowers T.A., Fundamentals of Advertising Research, Third Ed., Woodsworth Publishing Comp, Belmont, California 1988.
 30. Freeman P.R., Sequential Estimation of the Size of a Population, "Biometrika" 1972, nr 59.
 31. Garnick B., Fair W.R., Rak prostaty - walka nadal trwa, "Świat Nauki" 1999, luty.
 32. Gatnar E., Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows, Wyd. PLJ, Warszawa 1995.
 33. Grabiński T., Metody taksonomiczne, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 34. Grabiński T., Program na testowanie poprawności generatorów liczb losowych w rozkładzie równomiernym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 138, Kraków 1981.
 35. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 36. Grabiński T., Zeliaś A., Generatory liczb losowych w rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 13, Kraków 1980.
 37. Habr J., Weprzek K., Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 38. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 39. Iwasiewicz A., Problemy niepełnej sprawności diagnostycznej w statystycznej kontroli jakości, Monografie nr 80, AE w Krakowie, Kraków 1987.
 40. Iwasiewicz A., Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji. Systemy i procedury, PWN, Warszawa 1985.
 41. Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J" Sekwencyjne metody kontroli jakości, AE w Krakowie, Kraków 1988.
 42. Jones R.G., Best Linear Unbiased Estimators for Repeated Surveys, "Journal of the Royal Statistical Society" 1980, (B) 42.
 43. Kendall M.G., Smith B.B., Tables of Random Sampling Numbers, Department of Statistics University College University of London, London 1939.
 44. Kish L., Survey Sampling, Wiley, New York 1965.
 45. Kordos J., Zagórski K., Metoda rotacyjna w badaniu osób podejmujących pierwszą pracę, "Wiadomości Statystyczne" 1971, nr 9.
 46. Koronacki J., Michniczuk J., Statystyka, WNT, Warszawa 2001.
 47. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa 1955.
 48. Kotarbiński T., Z dziejów klasyfikacji nauk, "Życie i Nauka" 1950, nr 3-4.
 49. Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych, PWN, Warszawa 1998.
 50. Kownacka S., Rummel-Syska S., Metody socjopsychologiczne, PWE, Warszawa 1982.
 51. Krzeczkowski K., O stanowisku nauk praktycznych, "Nauka Polska" 1936, t. 17.
 52. Lazarsfeld P.F., Fisko M., The "Panel" as a New Tool for Measuring Opinion, "Public Opinion Quaterly" 1938, nr 2.
 53. Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna, t. 2: Metody wnioskowania statystycznego, wyd. 3, PWE, Warszawa 1994.
 54. Mc Nicoli G., Monitoring, Population and Environment Systems, "Managing Population Working Paper" 2000, nr 139, New York The Population Council. Policy Research Division
 55. Monahan J. , Jak podejmować trafne decyzje?, "Świat Nauki" 2000, grudzień.
 56. Neumann J. von, Various Techniques Use in Connection with Random Digits, "Bureau of Standards. Applied Mathematica Series" 1951, Washington, CA.
 57. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.
 58. Pathak P.K., On Simple Random Sampling with Replacement, "Sankhya" 1964, (A) 84.
 59. Pawłow B.W., Badania diagnostyczne w technice, WNT, Warszawa 1967.
 60. Pawłowski Z., Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa 1972.
 61. Peterson G.G.J., The Yearly Immigration of Young Place into Limford from the German Sea..., "Danish Biological Statistical Report for 1895" 1896, nr 61.
 62. Petrażycki L., Nowe podstawy logiki i klasyfikacji umiejętności, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1932.
 63. Pfaffenberger R.C., Patterson J.H., Statistical Methods for Business and Economics, Irvin, Ontario 1977.
 64. Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962.
 65. Quantitative Ecological Analysis in the Social Science, M. Doggan, S. Rokkan (eds), Harvard University Press, Cambrige, Mass. 1969.
 66. Quenouille M.H., Problems in Pianę Sampling, "Annals of Mathematical Statistics" 1949, nr 20.
 67. Ray S.N., Bounds on the Maximum Sample Size of a Bayes Sequential Procedures, "Annals of the Mathematical Statistics" 1965, nr 36.
 68. Rice S.A., Qualitative Methods in Politics, Knopf, New York 1928.
 69. Robbins H., An Empirical Bayes Approach to Statistics, Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Statistics and Probability l, 1955.
 70. Robbins H., The Empirical Bayes Approach to Statistical Decision Problems, "Annals of the Mathematical Statistics" 1964, nr 35.
 71. Roemer J.R., Theories of Distributive Justice, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1966.
 72. Rozenberg W.J., Wstęp do teorii błędów systemów pomiarowych, PWN, Warszawa 1982.
 73. Singh D., Chaudhary F.S., Sample Survey Design, Wiley, New York 1986.
 74. Srivenkataramana T., Tracy D.S., Extending Product Estimation to Positive Correlation Case in Surveys, "The Australian Journal of Statistics" 1981, nr 23.
 75. Steczkowski J., Jakość techniczna i marketingowa wyrobu, Folia Oeconomica Cracoviensia, V. XXXIX-XL, PAN, 1998.
 76. Steczkowski J., Metoda reprezentacyjna w badaniu zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa 1995.
 77. Sułek A., Logika analizy socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1983.
 78. Swets J.A, Dawes R.M., Monahan J., Psychological Science Can Improve Diagnostic Decision. Psychological Science in the Public Interest, "Psychological Science" 2000, V. l, nr 1.
 79. Swobodne techniki diagnostyczne, T. Szustrowa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987.
 80. Tukey J.H., Bias and Confidence in Not-Quite Large Sampling Estimation, Annals of Mathematical Statistics" 1958, nr 29.
 81. Wald A., Sequential Analysis, Wiley, New York 1947.
 82. Wald A., Statistical Decision Functions, Wiley, New York 1964.
 83. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 84. Walter K.M., Introduction to Variance Estimation, Springer Verlag, New York 1985.
 85. Wasiutyński Z., Technika, jej działy i metoda, PWN, Warszawa 1962.
 86. Wetherill G.B., Bayesian Sequential Analysis, "Biometrika" 1961, nr 48.
 87. Wetherill G.B., Campling G.E.G., The Decision Theory Approach to Sampling Inspection, "Journal of the Royal Statistical Society" 1966, (B) 28.
 88. Wilk M.B., Kempthorne O., Some Aspects of Analysis of Factorial Experiment in a Completely Randomized Design, "Annals of Mathematical Statistics" 1956, nr 27.
 89. Williams W.M., Generating Unbiased Ratio and Regression Estimators, "Biometrics" 1961, nr 17.
 90. Wright L.R., Finite Population Sampling with Multivariate Auxiliary Information, "Journal of the American Statistical Association" 1983, nr 78.
 91. Wywiał J., Elementy metody reprezentacyjnej z wykorzystaniem statystycznego pakietu SPSS, AE w Katowicach, Katowice 1999.
 92. Zarkovitch S.S., An Ilustration of Some Characteristic Situations in the Application of the Difference Estimates, "Revue of International Statistical Institute" 1956, m 24.
 93. Zasępa R., Materiały do ćwiczeń z metody reprezentacyjnej, SGPiS, Warszawa 1983.
 94. Zellner A., An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, Wiley, New York 1971.
 95. Zieliński R., Metody Monte Carlo, WNT, Warszawa 1970.
 96. Zieliński S., Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1972.
 97. Zieliński T., Generatory liczb losowych. Programowanie i testowanie na maszynach cyfrowych, wyd. 2, WNT, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu