BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasternak Kazimierz
Tytuł
Elementy zarządzania merketingowego w przemyśle mięsnym
Marketing Management in Meat Industry
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 784, s. 64-71, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa
Enterprise management, Marketing management, Marketing concept of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono cechy zarządzania marketingowego. Podkreślono różnicę pojęć: zarządzanie marketingiem i zarządzanie marketingowe. Opisano przemiany w przemyśle mięsnym związane z adaptowaniem do warunków rynkowych i wynikające z tego zainteresowanie marketingiem. Porównano stan zarządzania marketingiem w polskich zakładach mięsnych, znany z badań własnych, ze stanem standardowym, znanym z literatury. Z analizy tych danych wyciągnięto wniosek, że w dużych zakładach mięsnych stosowane są już elementy zarządzania marketingowego.

Attributes of marketing management was presented in this paper (not management of marketing Department enterprise). Polish meat industry path to marketing was described and state of marketing in meat plants too. Marketing management state in polish meat plants that is known from own research results was compared to standard state that is known from professional literature. A conclusion was drawn from this data: elements of marketing management are already applied in big meat plantas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu