BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta, Białowolski Piotr, Żochowski Dawid
Tytuł
Występowanie czynników sezonowych w działalności gospodarczej na przykładzie badań koniunktury w przemyśle przetwórczym
Seasonality Patterns in Manufacturing Industry on the Basis of Business Survey
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 11, s. 23-50, Aneksy
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Przemysł przetwórczy, Wahania sezonowe w gospodarce, Metoda testu koniunkturalnego, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Badania koniunktury
Business trends, Processing industry, Seasonal fluctuations in the economy, Business condition test method, Synthetic indicator of the business climate, Business surveys
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania koniunktury w przemyśle przetwórczym są prowadzone przez IRG od 1986 roku. W artykule skoncentrowano się na analizie czynników sezonowych oddziałujących na przemysł przetwórczy. Przedmiotem analizy były: wskaźnik koniunktury IRG, produkcja, zamówienia, zamówienia eksportowe, zapasy, ceny, zatrudnienie, sytuacja finansowa oraz ogólna sytuacja Polski.

This article is the initiative to describe seasonality patterns in manufacturing industry. The results were obtained on the basis of qualitative data from business survey conducted by Research Institute of Economic Development WSE. At present two methods of seasonal decomposition are available and both were checked in the research. These are: TRAMO-SEATS and wide spread in USA and Canada X 12 ARIMA. Both methods detected very similiar seasonal pattern, although X 12 ARIMA produced a little bit smoother time series. However, final decision, which method to apply, must be preceded b} further statistical and econometric analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czynniki sezonowe w działalności gospodarczej na przykładzie przemysłu przetwórczego. Analiza wstępna za okres 1990-2002, Warszawa, październik 2002.
  2. Dudek S., Możliwości formułowania krótkookresowych prognoz ilościowych na podstawie wyników testu koniunktury, "Prace i Materiały IFG SGH", t. 67, Warszawa, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu