BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machowska-Okrój Sylwia
Tytuł
Czynniki kształtujące proces kierowania kadrą w wymiarze międzynarodowym
Factors Influencing International Dimension of HRM
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 262-271, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Różnice kulturowe, Zarządzanie międzynarodowe, Kultura biznesu, Kultura narodowa, Konflikty w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
International enterprise, Cultural differences, International management, Culture of business, National culture, Conflicts in organisation, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono determinanty procesu kierowania ludźmi w firmie prowadzącej działalność gospodarczą poza granicami kraju macierzystego. Czynniki te mają charakter ekonomiczny, prawny i kulturowy są odmienne od czynników występujących w kraju macierzystym firmy i dlatego uznaje się je za najistotniejszą determinantę międzynarodowego zarządzania kadrą.

Processes of managing people in an international company are determined by economic, legal, and cultural factors. These factors are different from those occurring in a domestic environment. Geert Hofstede in his research proved that national cultures have an influence on practices taking place in organizations operating worldwide. National cultures can be considered a part of a culturally separate community, which is classified depending on chosen criteria. This definition of national culture is significantly simplified as it does not include the phenomenon of ethnicity. Ethnicity provides the dynamic character of the environment perceived in cultural aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Babiński G., Etniczność, „Proglas" 1997, nr 5-6.
  2. Eriksen Т.Н., Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspective, Pluto Press, London-Baulder (Colorado) 1993.
  3. Gomez-Mejia L. R., Palich L. E., Cultural Diversity and the Performance of Multinational Finns. „Journal of International Business Studies" 1997, t. 28, nr 2.
  4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
  5. Horowitz D., Ethnic Groups in Conflict, Berkley 1985.
  6. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
  7. Kultury pozaeuropejskie i globalizacja, Zdanowski J. (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu