BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawnik Wojciech
Tytuł
Między uniwersalizmem a partykularyzmem - dylematy życia organizacyjnego okresu zmiany
Between Universalism and Particularism: Dilemmas of Organizational Life During Social Change
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 290-296, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Władza, Kultura organizacji, Konflikty w przedsiębiorstwie, Styl zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Power, Corporate culture, Conflicts in organisation, Management style, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano trzy podstawowe procesy, oddziałujące na współczesne życie organizacyjne. Do procesów tych zaliczono: globalizującą logikę uniwersalizacji, postępującą indywidualizację potrzeb otoczenia zewnętrznego organizacji oraz koncentrację władzy decyzyjnej w wymiarze makrospołecznym, politycznym i makroekonomicznym. Wskazano również na zamierzone i niezamierzone konsekwencje tych procesów w działaniach kadrowych organizacji krajowych i ponadnarodowych.

The paper focuses on an attempt to identify basic areas evoking conflicts in organizational life during the period of social change. It depicts interactions between three basic —and at the same time contradictory — processes: logic universalism, individualization of requiretment ment and centralization of decision authority. It indicates consequences of these processes facing domination of economy stripped of cultural references. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1994.
 2. Bralczyk J., Co się nosi w mówieniu, „Polityka" 2004, nr 20.
 3. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture, t. 1-3, Blackwell, Oxford 1996-2000.
 4. Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council, Europe's Way to the Information Society. An Action Plan, The Information Society in Europe: The First Assessment Since the Council Summit in Corfu, (raport Bangemanna), Komisja Europejska, Bruksela 1994.
 5. Hampden-Turner Gh., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania , Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 6. Jezierski A., Spór o gospodarkę PRL (część I), „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny" 1994 nr 1.
 7. Konecki K., Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu, [w:] „Przegląd Socjologiczny" 2002, t. LI/2.
 8. Listwan T., Stępczak S., Profil kwalifikacyjny euromenedżera, [w:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, PWN, Warszawa 2001.
 10. Niezgoda A., Biurowy Big Brother, „Polityka" 2004, nr 20.
 11. Pawnik W., Organizacja. Zachowania organizacyjne. Perspektywa socjologiczna, Uczelnia Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
 12. Pawnik W., Społeczeństwo polskie wobec paradygmatu gospodarki wiedzy, [w:] Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości. Szansę i zagrożenia w kontekście. integracji europejskiej, Poltext, Kraków 2003.
 13. Seabrook J., The Race for Riches: The Human Cost of Wealth, Marshall Pickering, Basingstoke 1988.
 14. Sułkowski Ł., Kapitał kulturowy polskich organizacji — wyniki badań porównawczych, [w:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, Wyższa Szkoła Bankowości- National-Louis University, Nowy Sącz 2001.
 15. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, t. 2, PWN, Warszawa 1983.
 16. deTocqueville A., Dawne rządy i rewolucja, tłum. W. M. Kozłowski, De Agostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 17. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu