BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
External Co-operation in a Company Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 143-157, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Integracja gospodarcza przedsiębiorstw, Współpraca marketingowa, Alianse strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise management, Strategic management, Economic integration of enterprises, Marketing cooperation, Strategic alliances, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy znaczenia kooperacji zewnętrznej dla organizacji sieciowej. W szczególności zostały zaprezentowane podstawowe pojęcia związane z kooperacją, klasyfikacje rodzajów kooperacji przede wszystkim zewnętrznych, motywy podejmowania współpracy, charakterystyka szczególnej formy współpracy między firmami tzn. aliansu strategicznego, korzyści i zagrożenia płynące z tytułu nawiązywania współpracy w postaci aliansu oraz rodzaje przyjmowanych strategii w ramach kooperacji.

This article presents basic definitions connected with co-operation, various classifications of kinds of co-operation, mostly of external co-operation, reasons for co-operating, characteristics of special forms of co-operation between enterprises, that is strategic alliance, benefits and threats associated with establishing co-operation in a form of an alliance and finally types of strategies adopted within the co-operation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencje badań marketingowych w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3, 1999.
 2. Ansoff H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa, 1985.
 3. Bielawny J., Venture capital?, Firma, nr 6, 1991.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2002.
 5. Ciesielski M., Zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii firmy, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr l, 1999.
 6. Cieślicki M., Alianse strategiczne w przemyśle komputerowym, Przegląd Organizacji, nr 5, 1999.
 7. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa, 2002.
 8. Dornieden U., Schibler A., Weihrauch J., Marketingsinstitutionen, Studienhefte fuer Operatives Marketing, Verlag Gabler, Wiesbaden, nr 6, 1977.
 9. Fabiańska K., Rokita J., Rozwój przedsiębiorstwa. Procesy i strategie rozwoju, Prace Naukowe AE Katowice, tom III, 1991.
 10. Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, AE Kraków, 1992.
 11. Famielec J., Układy kooperacyjne w przemyśle, AE Kraków, 1988.
 12. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa, 1996.
 13. Gawiencki M., Grudzewski W. M., Rogowski W., Alianse strategiczne przedsiębiorstw w warunkach polskich, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3, 2000.
 14. Harrigan K.R., Strategic Alliances and Partner Assymmetries, [w:] Contractor F.J., Lorange P., Cooperative Strategies in International Business, Lexington Books, 1988.
 15. Jagoda H., Państwowa regulacja integracji przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Ewolucja, ocena, kierunki, Prace naukowe AE Wrocław, nr 522, 1990.
 16. Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 2000.
 17. Kooperanci na rynkach międzynarodowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 2, 1999.
 18. Lea R., Parker B., The JIT Spiral of Continuous Improvement. „Industrial Management and Data System", nr 4, 1989.
 19. Lisikiewicz J. Zgrupowanie przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Rozwój struktur organizacyjnych jednostek przemysłowych, Warszawa, SGPiS, 1989.
 20. Luger A.E., Geisbuesch H,.G., Neumann J., Betriebswirtschaftslehre, Stuttgart, (tom II), 1982.
 21. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu (1), „Przegląd Organizacji", nr 7, 1994.
 22. Mendenhall M., Punnet B.J., Ricks D., Global Management, Blackwell Publishers, Cambridge (USA), 1995.
 23. Milewska B., Milewski D., Współpraca z dostawcami - możliwości zwiększenia korzyści, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 10, 1998.
 24. Morrow J., Rób biznes, Morrow Publishing, 1991.
 25. Moszkowicz K., Strategie współpracy w dziedzinie B+R, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 186, 1998.
 26. Nogalski B., Wybrane formy współpracy między partnerami zagranicznymi, „Przegląd Organizacji", nr 2, 1993.
 27. Nowoczesne systemy dystrybucji, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 2, 1999.
 28. Organizacja przyszłości, pod red. F. Hesslebeina i R. Goldsmitha, Niewyobrażalna przyszłość, Business Press, Warszawa, 1998.
 29. Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, AE Kraków, 1991.
 30. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, 1996.
 31. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, wyd. 3, AE Wrocław, 1999.
 32. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1978.
 33. Raia E., Synchronizing the Supply Chain, Purchasing, September 8, 1994.
 34. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 1997.
 35. Wilczyński J., The Multinationals and East-West Relations, T. Macmillian Press, London, 1976.
 36. Wrzosek S. Metody podejmowania decyzji o koncentracji, specjalizacji i lokalizacji produkcji w przemyśle spożywczym, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 53, 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu