BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtowicz Anna
Tytuł
Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji
The Essence and Types of Organizational Culture - Review of the Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 159-171, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura organizacji, Kultura przedsiębiorstwa, Człowiek w przedsiębiorstwie
Enterprise management, Corporate culture, Culture of enterprise, Human in enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z budową kultury organizacyjnej poprzez zaprezentowanie modeli kultury organizacyjnej w ujęciu różnych autorów (modele E. Scheina, G. Hofstede, S. M. Daviesa). Podano także autorską koncepcję tego zjawiska. Aby ułatwić zrozumienie istoty kultury organizacyjnej scharakteryzowano pokrótce jej elementy, eksponując dwa z nich: założenia i wartości.

Organizational culture is commonly identified with its easily noticed manifestations, however that depiction is oversimplified and it does not fully express the complexity of that phenomenon. As its essence is hidden in the interrelationships and in the relations between certain elements, these are types of organizational culture that have a great educational value. Besides, in management practices it is clearly noticed that a complexity of corporate organizations makes it difficult for senior management to manage the company effectively and efficiently. Understanding the organization's culture may make this process easier. The aim of this article is to familiarize the reader with the structure of the organizational culture by presenting some types of organizational cultures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Gielnicka L, Firma to ja, firma to my: poradnik kultury organizacyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 2. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław 1988.
 3. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 4. Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Hofstade G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 6. Kozioł L., Aspekty behawioralne procesu zarządzania, [w:] Problemy transformacji systemowej krajów Europy środkowo-wschodniej, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 1998.
 7. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 8. Mikuła B., Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe MWSE nr 3, Tarnów 2000.
 9. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 10. Stachowicz J., Machulik J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2001.
 11. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 12. Wiernek B., Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Prace Naukowe WSZiB w Krakowie 2000, nr 23.
 13. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. naukowa A.K. Koźmiński i W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 14. Zbiegień-Maciag L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu