BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwaszkiewicz Zenon
Tytuł
Pomoc finansowa udzielana Polsce przez Unię Europejską w zakresie gospodarki żywnościowej
Financial Help Given to Poland by the European Union in Food Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 2, s. 64-68, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Gospodarka żywnościowa, Programy UE, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Agriculture, Agricultural policy, Food economy, EU programme, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor przedstawił programy, które jako pomoc finansowa udzielane są Polsce przez Unię Europejską w ramach gospodarki żywnościowej. Ponad to, podjął temat konkurencyjności polskiego rolnictwa względem rynku UE.

One of the most significant, current issues in Poland is different perception of economic problems in comparison with their perception by the European Union. The research aimed to look more closely at the economic problems of Polish agriculture throughout most recent years and its current situation as well as the dangers it faces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciepielewska (1997): Polskie rolnictwo w wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. [W:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. lERiGŻ, Warszawa.
 2. Czykier-Wierzba D. (1998): Polityka Regionalna Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Czykier-Wierzba D. (1995): Rolnictwo polskie a integracja z Unią Europejską. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Jçdrzejewski J. (1997): Wspólna polityka rolna. [W:] Unia Europejska, Integracja Polski z Unią Europejską. Instytut Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 5. Kożuch A. (2001): Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską. Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich.
 6. Skarżyńska A., Augusryńska -Grzymek L (2001): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2000 r. lERiGŻ, Warszawa.
 7. Polska Wieś 2000, Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa 2001 r.
 8. Raport o rozwoju społecznym Polska 2000 - Rozwój obszarów wiejskich. UNDP, Warszawa 2000 r.
 9. Przedwynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolniczych i ogrodniczych GUS, Wrzesień 2001 r.
 10. Podstawowe tendencje w gospodarce, GUS listopad, 2001 r.
 11. Rynek rolny, lERiGŻ, listopad, 2001 r.
 12. Woś A. (2000): Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim. lERiGŻ, Warszawa.
 13. Woś A. (1999): Mechanizmy restrukturyzacji rolnictwa. lERiGŻ, Warszawa.
 14. Woś A. (1995): Wzrost gospodarczy i strategia rozwoju polskiego rolnictwa. lERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu