BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachel Barbara
Tytuł
Regulacje rynku mleka w UE i Polsce w kontekście integracji europejskiej
The Regulations of the Milk Market in the EU and Poland in the Context of the European Integration
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 2, s. 74-78, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Kryteria integracji z UE, Wspólna Polityka Rolna, Przemysł mleczarski
Poland's economic integration with the EU, EU enlargement criteria, Common Agricultural Policy (CAP), Dairy industry
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Jednym z warunków członkostwa Polski w UE jest dostosowanie rolnictwa do zasad wspólnej polityki rolnej. Sektor produkcji mleka i jego przetworów należy do najsilniej regulowanych i wspieranych rynków rolnych we Wspólnocie. W pierwszej części artykułu przedstawiono zasady regulacji rynku mleka w UE, natomiast w drugiej przeanalizowano procesy dostosowawcze w Polsce w ramach ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, uchwalonej we wrześniu 2001 roku. Najważniejszymi instrumentami regulowania rynku mleka w UE są: kwoty mleczne, regulowany system cen, zakupy interwencyjne, licencje importowo-eksportowe, a także od 2005 r. subwencje produkcyjne i płatności do powierzchni użytków zielonych.

Poland applying for EU membership has to adjust to the Common Agricultural Policy (CAP). The dairy sector and its processing industry is the most regulated and supported agricultural market in the EU. In the first section of the paper special attention is given to the milk market regulation in the EU. In the second section there is an analysis of the Polish law and its adjustment in the context of legislation process. The most important regulation instruments of the milk market in the EU are: milk quotas, regulated prices, purchase - and sell -intervention, import and export license. From 2005 onwards subvensions and compulsatory payments in relation to production and permanents pastures will be introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boss Rolnictwo nr 10, (2002): Plony referencyjne, limity i kwoty produkcji - propozycje KE, Warszawa.
  2. Juszczyk S. (2001): Przemiany strukturalne w skupie mleka na rzecz polepszenia jego jakości w województwie łódzkim. Zeszyty Nauk. AR nr 377, Kraków.
  3. Kaczocha E., Wilczyński A. (2001): Regulacje na rynkach zbóż i mleka w Polsce i Unii Europejskiej. [W:] Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w gospodarce żywnościowej XXI w. (red.) Ziejewski T. Szczecin.
  4. Malak-Rawlikowska A. (2001): Organizacja systemu kwot mlecznych w UE. Wieś Jutra nr 8, Warszawa.
  5. Seremak-Bulge J. (2000): Regulacje rynku mleka w UE. Mat. Szkoleniowe. Projekt Phare PL 9704-01-22, Warszawa.
  6. Tomkiewicz E. (2000): Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.
  7. Ustawa o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 01.129.1446.
  8. Woś A. (2001): Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2000 r. lERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu