BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kroszel Janusz
Tytuł
Przesłanki przebudowy ładu społeczno-ekonomicznego
The Indicators of Rebuilding Social and Economic Order
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 1998, nr 2, s. 27-42
Słowa kluczowe
Ład społeczny, System społeczno-ekonomiczny, Dylematy społeczne gospodarki, Wzrost gospodarczy, Demokracja, Wolność
Social order, Social economic system, Social dilemmas in economy, Economic growth, Democracy, Freedom
Abstrakt
Artykuł ma charakter przeglądu różnych nurtów dyskusji nad konstrukcją ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce. W dyskusji tej dominują dwa podejścia oparte na różnych wartościach. Jedno podejście za naczelne kryterium wyboru przyjmuje wpływ ładu na dynamikę wzrostu gospodarczego. Drugie opiera się na priorytecie respektowania praw człowieka, gwarantowania jego godności osobistej. Wskazano także perspektywy, z jakich można oglądać budowany ład społeczny.

The article reviews a variety of trends in the discussion about the formation of a socio-economic order in Poland. The discussion seems to be dominated by two trends that are based on somewhat different values. One approach considers the impact of the order on the economic growth dynamics as the main criteria for selection. The other is based on the priority of respecting human rights and personal dignity. Some perspectives have been presented, from which the developing order can be viewed. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3891
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu