BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierosławska Alicja
Tytuł
Obszary przygraniczne w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską
Border Areas in the Light of Polish Integration with the EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 2, s. 103-108, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Wiejski rynek pracy, Modernizacja obszarów wiejskich, Infrastruktura techniczna rolnictwa, Przedsiębiorczość, Analiza porównawcza
Border areas, Rural labour market, Modernisation of the rural area, Technical infrastructure of agricultural, Entrepreneurship, Comparative analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie zróżnicowania wsi przygranicznych, ukazanie ich na tle kraju i wyodrębnionych makroregionów. Do badań wykorzystano dane ankietowe, z próby badawczej IERiGŻ, który prowadzi badania tych samych wsi co cztery lata. Są to celowo dobrane miejscowości, które ze względu na cechy społeczno-ekonomiczne, a zwłaszcza wielkości gospodarstw rolnych, stanowią reprezentację struktury obszarów wiejskich w skali kraju i wydzielonych mikroregionów. Ostatnie takie badania przeprowadzone zostały w 2000 roku i objęto nimi 76 wsi. Z tej właśnie próby wybrano i przeanalizowano grupę 31 wsi z podregionów przygranicznych. Wyniki analiz porównano z wynikami dla całej grupy badawczej IERiGŻ, jak również w rozbiciu na cztery makroregiony przygraniczne, które charakteryzują poszczególne odciniki granic państwowych.

The paper adresses analysis of differentiation of border-villages in the year 2000 in the view of the sample taken by the IAFE acceding to the macro-regions and the influence of the state border. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Mierosławska A. (2000): Rola euroregionów w zrównoważonym rozwoju obszarów przygranicznych. Roczniki Naukowe SERiA, T. II, z. 6, Warszawa-Poznań-Zamość,12-18.
  2. Praca zbiorowa p. red. A.Mync i R.Szula (1999): Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnymi lokalnym. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, 11-12.
  3. Praca zbiorowa pod redakcją A. Sikorskiej (2001): Przemiany strukturalne we wsiach objętych badaniem lERiGŻ w latach 1996-2000. Projekt badawczy nr 5 P06J 026 19, lERiGŻ, Warszawa, 7-14, 43-48.
  4. Raporty rynkowe (2001 lipiec): Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy, nr 4, lERiGŻ, Warszawa, 9-10.
  5. Sikorska A. (l 999): Zarobkowanie jako kryterium klasyfikacji obszarów wiejskich (próba typologii wsi objętych badaniem. lERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 454, lERiGŻ Warszawa, 7-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu