BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczak Krystyna
Tytuł
Rozważania nad zawodem
Views on Profession
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 1996, nr 1, s. 81-99
Słowa kluczowe
Praca, Prawo pracy, Socjologia pracy
Labour, Labour law, Sociology of work
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka dokonała przeglądu i analizy definicji zawodu na gruncie socjologii oraz w świetle uregulowań prawnych. Pojęcie zawodu, stanowi jej zdaniem, kategorię socjologiczną i ekonomiczną. Wśród elementów składających się na pojęcie zawodu w świetle socjologii wyróżniła: określony rodzaj aktywności, wymagane kwalifikacje, trwały charakter pracy i dochód uzyskany dzięki pracy. W ujęciu prawnym zawodem jest osobiste wykonywanie wewnętrznie spójnego zbioru czynności (zadań), wymagających określonych kwalifikacji (wiedzy i/lub umiejętności), systematycznie i odpłatnie, o ile jego wykonywanie nie narusza obowiązującego porządku prawnego.

The term profession, according to the author, encompasses a sociological as well as economic category. From sociological point of view, a profession is a specific activity, it requires certain qualifications and skills; the performance of work is of continuous nature and provides income. Legal approach perceives profession as a set of activities (tasks) that are intrinsically coherent and performed personally, whose performance requires specific qualifications (knowledge and/or skills), (tasks) which are performed systematically and on income-providing basis; providing the tasks' performance does not breech in-force legal order. Sociology- and legal-regulations-based definitions of the term profession have been reviewed and analyzed. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3891
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu