BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Jerzy (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Osiewalski Jacek (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Bayesowskie graniczne modele kosztów dla oddziałów banku. Wnioskowanie o efektywności kosztowej i jej determinantach
Bayesian Cost Frontier Models for Bank Branches. Inference on Cost Efficiency and its Determinants
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 628, s. 23-51, bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Modele stochastyczne, Efektywność kosztowa, Funkcje kosztów, Wnioskowanie bayesowskie, Banki
Stochastic models, Cost effectiveness, Costs functions, Bayesian inference, Banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wykorzystanie bayesowskich modeli efektów losowych, głównie specyfikacji tzw. modelu o zmiennym rozkładzie efektywności (VED)we wnioskowaniu o charakterystykach technologii oraz wskaźnikach indywidualnej efektywności kosztowej oddziałów banku. Zbadano trzy potencjalne wyznaczniki przyrostów na poziomach efektywności kosztowej przy użyciu podejścia bayesowskiego opartego na obszarach o największej gęstości a posteriori (HPD).

The paper presents the use of Bayesian random effects models, in particular the Yarying Efficiency Distribution (YED) specification, in making inference on technology characteristics and individual cost efficiency indicators of bank branches. Economic regularity conditions are imposed on an employed translog cost function. Three potential determinants of differences in the levels of cost efficiency are tested using the Bayesian approach based on highest posterior density (HPD) regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D., C.A.K. Lovell, P. Schmidt [1977], Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, "Journal of Econometrics", vol. 6.
 2. Beckers D.E., Hammond C.J. [1987], A Tractable Likelihood Function for the Normal- -Gamma Stochastic Frontier Model, "Economics Letters", vol. 24.
 3. Berg S.A., Forsund F.R., Hjalmarsson L., Souminen M. [1993], Banking Efficiency in the Nordic Countries, "Journal of Banking and Finance", vol. 17.
 4. Berger A.N. [1993], 'Distribution-Free' Estimates of Efficiency in the U.S. Bankingi Industry and Tests of the Standard Distributional Assumptions, "The Journal of Productivity Analysis", vol. 4.
 5. Berger A.N., DeYoung R. [1997], Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks, "Journal of Banking and Finance", vol. 21.
 6. Berger A.N., Leusner J.H., Mingo J.J. [1997], The Efficiency of Bank Branches, "Journal of Monetary Economics", vol. 40.
 7. Berger A.N., Mester L. [1993], Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions?, "Journal of Banking and Finance", vol. 17.
 8. Box G., Tiao G. [1973], Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Reading.
 9. Broeck J. van den, Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1994], Stochastic Frontier Models: A Bayesian Perspective, "Journal of Econometrics", vol. 61.
 10. Brown R.S., Christensen L.R. [1981], Estimates of Substitution in a Model of Partial Static Equilibrium: Ań Application to U.S. Agriculture, 1947-1974 [w:] Modeling and Measuring Natural Resource Substitution, E.R. Berndt, B.C. Fields (eds), MIT Press, Cambridge.
 11. Casella G., George E. [1992], Explaining the Gibbs Sampler, "The American Statistician", vol.46.
 12. Cebenoyan A.S., Cooperman E.S., Register C.A., Hudgins S.C. [992],The Relative Efficiency of Stock Versus Mutual S&Ls: A Stochastic Cost Frontier Approach, "Journal of Financial Services Research", vol. 7.
 13. Fare R., Promont D. [1993], Measuring the Efficiency of Multiunit Banking: Ań Activity Analysis Approach, "Journal of Banking and Finance", vol. 17.
 14. Farrell M. [1957], The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A, vol. 120.
 15. Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1997], On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors, "Journal of Econometrics", vol. 79.
 16. Grabowski R., Ragan N., Rezvanian R. [1993], Organizational Forms in Banking: Ań Empirical Investigation of Cost Efficiency, "Journal of Banking and Finance", vol. 17.
 17. Greene W .H. [l 980], Maximum Likelihood Estimation of Econometric Frontier Functions, "Journal of Econometrics", vol. 13.
 18. Greene W.H. [1990], A Gamma-Distributed Stochastic Frontier Model, "Journal of Econometrics", vol. 46.
 19. Hughes J.P., Lang W., Mester L.J., Moon C.G. [1996], Efficient Banking under Interstate Branching, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 28.
 20. Hunter W., Timme S. [1995], Core Doposits and Physical Capital: A Reexamination of Bank Scale Economies and Efficiency with Quasi-fixed Inputs, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 27.
 21. Jondrow J., Lovell C.A.K., Materov L, Schmidt P. [1982], OAZ the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model, "Journal of Econometrics", vol. 19.
 22. Kaparakis E., Miller S.M., Noulas A.G. [ 1994], Short-Run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 26.
 23. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1994], Hospital Efficiency Analysis though Individual Effects: A Bayesian Approach, Center for Economic Research Discussion Paper, vol. 9447, Tilburg University, Tilburg.
 24. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1997], Hospital Efficiency Analysis with Individual Effects: A Bayesian Approach, "Journal of Econometrics", vol. 76.
 25. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [1999], The Components of Output Growth: A Stochastic Frontier Analysis, "Oxford Bulletin of Economies and Statistics", vol. 61.
 26. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. [2000], Measuring the Sources of Output Growth in a Panel of Countries, "Journal of Business and Economic Statistic", vol. 18.
 27. Koop G., Steel M.F.J., Osiewalski J. [1995], Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling, "Computational Statistics", vol. 10.
 28. Kraft E., Tirtiroglu D. [1998], Bank Efficiency in Croatia: A Stochastic-Frontier Analysis, "Journal of Comparative Economies", vol. 26.
 29. Kulatilaka N. [1985], Tests of the Validity of Static Equilibrium Models, "Journal of Econometrics", vol. 28.
 30. Kulatilaka N. [1987], The Specification of Partial Static Equilibrium Models, "Review of Economies and Statistics", vol. 69.
 31. Kumbhakar S.C., Ghosh S., McGuckin J.T. [1991], A Generalized Production Frontier Approachfor Estimating Determinants of Inefficiency in U.S. Dairy Farms, "Journal of Bussines and Economic Statistics", vol. 9.
 32. Marzec J., Osiewalski J. [1996-1997], Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. 39-40.
 33. Marzec J. [1998a], Modelowanie procesu produkcji banków i badanie ich efektywności kosztowej, Materiały XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Ustroń, maj 1998, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 34. Marzec J. [1998b], Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, nr 797.
 35. Marzec J. [1999], Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków, "Ekonomista", vol. 3.
 36. Marzec J. [2000], Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków (maszynopis).
 37. Marzec J. [2002], Krótkookresowa analiza technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku - praca jako czynnik stały, Drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 38. Marzec J., Osiewalski J. [2001], Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches, praca w ramach grantu KBN nr 1-H02B-022-18, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków (maszynopis).
 39. Meeusen W., van den Broeck J. [1977], Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error, "International Economic Review", vol. 8.
 40. Mester L.J. [1993], Efficiency in the Savings and Loan Industry, "Journal of Banking and Finance", vol. 17.
 41. Morrison K. [1988], Quasi -Fixed Inputs in U.S. and Japanese Manufacturing: A Generalized Leontief Restricted Cost Function Approach, "Review of Economics and Statistics", vol. 70.
 42. Muldur U., Sassenou M. [1993], Economies of Scale and Scope in French Banking and Savings Insitutions, "Journal of Productivity Analysis", vol. 4.
 43. Nemoto J., Nakanishi Y., Madono S. [1993], Scale Economies and Over-Capitalization in Japanese Electric Utilities, "International Economic Review", vol. 34.
 44. Osiewalski J. [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 45. Osiewalski J., Marzec J. [1998a], Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches, Global Trends and Changes in European Banking, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 46. Osiewalski J., Marzec J. [l 998b], Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, nr 797.
 47. Osiewalski J., Marzec J. [1998c], Bayesowska analiza efektywności kosztowej oddziałów banku: założenia i wyniki [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, nr 808.
 48. Osiewalski J., Marzec J., Pipień M. [2000], Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu), Materiały XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Osieczany, marzec 1999, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 49. Pitt M., Lee L.F. [1981], The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry, "Journal of Development Economics", vol. 9.
 50. Schmidt P., Sickles R. [1984],Production Frontiers and Panel Data, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 2.
 51. Sealey C.W., Lindley J.T. [I977],lnputs, Outputs, and a Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions, "Journal of Finance", vol. 32.
 52. Simon C.P., Blume L. [1994], Mathematics for Economists, W.W. Norton, New York.
 53. Slade M. [1986], Total-Factor-Productivity Measurement when Equlibrum is Temporary, "Journal of Econometrics", vol. 33.
 54. Stevenson R.E. [1980], Likelihood Functions for Generalized Stochastic Frontier Estimation, "Journal of Econometrics", vol. 13.
 55. Thomsen T. [2QQO],Short Cuts to Dynamic Factor Demand Modelling, "Journal of Econometrics", vol,22.
 56. Tierney L. [1994], Markov Chains for Exploring Posterior Distributions, "Annals of Statistics", vol. 22.
 57. Yarian H.R. [1995], Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 58. Wróbel-Rotter R., Osiewalski J. [2002], Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), "Przegląd Statystyczny", vol. 49.
 59. Zardokoohi A., Kolari J. [l994],Branch Office Economies of Scale and Scope: Evidence from Savings Banks in Finland, "Journal of Banking and Finance", vol. 18
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu