BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Małgorzata, Poczta Walenty
Tytuł
Analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów w rolnictwie polskim i unijnym
Efficiency Analysis of Using Production Factors and Expenditure in Agriculture of Poland and European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 2, s. 132-137, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja rolna, Efektywność rolnictwa
Agriculture, Agricultural production, Efficiency in agriculture
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorzy dokonali porównania wolumenu produkcji globalnej i wartości dodanej brutto oraz efektywności wytwarzania w rolnictwie polskim i krajów UE. Stwierdzili, że analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów wypada na niekorzyść polskiego rolnictwa. Ocenę efektywności przeprowadzili autorzy na podstawie analizy cząstkowych efektywności ziemi, pracy i kapitału.

In the article was analysed production and economic efficiency of production factors and their expenditure in agriculture of Poland and European Union. In this study was presented land and labour productivity, effectiveness of capital assets and material expenditures. On the basis of final product and gross value added was carried out efficiency calculus. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopytek M. (2000): Rola sektora rolno-żywnościowego w Niemczech i w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Zamość, 30-35;
  2. Poczta W. (1994): Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rozprawy Naukowe, z. 247, AR, Poznań, 105-126;
  3. Poczta W. (1999): Wpływ struktury agrarnej rolnictwa na intensywność i efektywność wytwarzania w rolnictwie Polski i Unii Europejskiej. Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Część I. Roczniki AR, Poznań, 449-459;
  4. Poczta W., Wysocki F. (1999): Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Studia Regionalne, z. 24, Poznań, 55-75;
  5. Wojciechowska-Ratajczak B. (1996): Ekonomiczne uwarunkowania zmian strukturalnych wsi i rolnictwa. Zeszyty Naukowe, AE, Poznań;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu