BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Grzegorz
Tytuł
Wpływ reklamy na zachowania nabywców oraz postawy wobec podstawowych jej form - wyniki badań
Influence of Advertising of Customers Behaviour and Attitudes Towards Its Basic Forms - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (2), 2004, nr 20, s. 36-49, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Reklama w mass mediach, Media reklamowe, Efektywność reklamy, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta, Badania konsumenckie
Advertising, Advertising in mass media, Advertising media, Advertising efficiency, Consumer decision, Consumer behaviour, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny znaczenia reklamy jako czynnika wpływającego na decyzje zakupowe nabywców. Przeanalizowano opinie i postawy nabywców wobec podstawowych rodzajów przekazów reklamowych takich jak: reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, pocztowa i zewnętrzna. Pomimo braku w większości przypadków jednoznacznej zależności pomiędzy postawą a zachowaniem nabywców, przyjęto założenie, iż porównawcza interpretacja poszczególnych wyników badań pozwala na wyciągnięcie istotnych wniosków, które z kolei mogą mieć wpływ na decyzje związane z tworzeniem strategii promocji oferty firmy.

In the article, attention was paid to the possibility of minimalizing risk of failure of market activities through permanent observation of consumers' behavior and preferences, realized by system of marketing research. An attempt was taken to evaluate the importance of advertising as a factor, which can influence market behavior of buyers. Opinions and attitudes of buyers were analysed against this form of marketing communication in basic media used by senders. In spite of lack (in most of cases) of unambiguous dependence between attitude and behavior of buyers, there was made an assumption, that comparative interpretation of individual research results allows to come to essential conclusions, which in turn can have influence on decisions connected with creating promotional strategy of firm's offer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cyran K., Hajduk G., Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców - wyniki badań, red. J. Michalak, [w:] Przedsiębiorczość - zagadnienia wybrane, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 211.
  2. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 890.
  3. Mały słownik języka polskiego, red. E. Soból, PWN, Warszawa 1997, s. 423.
  4. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 154.
  5. Polacy o reklamie, Raport, 2000. www.cbos.pl.
  6. Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu