BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard
Tytuł
Kredytowanie rolnictwa przez banki spółdzielcze a ich efektywność ekonomiczno-finansowa
Crediting Agriculture by Cooperative Banks and Their Economical and Financial Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (2), 2004, nr 20, s. 113-120, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Kredyt rolny, Finanse banków, Banki spółdzielcze, Efektywność finansowa
Arable farm, Agricultural credit, Banks finance, Cooperative banks, Financial efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wpływu zaangażowania banków spółdzielczych w kredytowanie rolnictwa na ich efektywność ekonomiczno-finansową. Problem ten rozpatrywany jest w obszarze rozdrobnionego rolnictwa podkarpackiego.

The place of cooperative banks in rural economy and weight of agriculture in this structure induce to searches of answer about character of their relations. In this aspect, essential is qualification influence of engagement of cooperative banks in giving credit for agriculture on their economical and financial efficiency. This problem - shown on area of dispersion agriculture in the Podkarpacki region - is the object of this elaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alińska A., Procesy dostosowawcze banków spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej, streszczenie rozprawy doktorskiej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa", nr l, 2000, s. 81-85.
  2. Kata R., Kredytowanie przez banki spółdzielcze rolnictwa i obszarów wiejskich strukturalnie rozdrobnionych, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 24, Poznań 2000, s. 77-92.
  3. Kata R., Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez banki spółdzielcze w obszarze rolnictwa rozdrobnionego, „Acta Scientiarum Polonorum", Oeconomia 2 (1), 2001, s. 97-105.
  4. Kulawik J., Kredytowanie i finansowanie rolnictwa w przededniu integracji z Unią Europejską, cz. l, „Bank i Kredyt", nr 6, 2003, s. 29-41.
  5. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATICTICA PL na przykładach z medycyny, t. II, Kraków 1999, s. 136-137.
  6. Szambelańczyk J., Ekonomika banku spółdzielczego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu