BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fornalczyk Agnieszka
Tytuł
Outplacement w organizacji - efektywne formy pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia
Outplacement: Effective Forms of Aid in Finding New Job
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 426-434, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Redukcja zatrudnienia, Zwolnienia monitorowane
Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise, Employment reduction, Outplacement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie outplacementu (in. zwolnień monitorowanych), czyli systemu wszechstronnej i kompleksowej opieki menedżerskiej, organizacyjno-prawnej, instytucjonalnej, psychologicznej, a czasami nawet medycznej nad osobami zwalnianymi. Jest to rozwiązanie systemowe i wszechstronne, przynoszące wiele korzyści. Stosowanie outpalcementu pozwala przedsiębiorstwom unikać strat powstałych na skutek zaburzeń związanych ze strategiami zmniejszania zatrudnienia, kosztów zwalniania, rozpowszechniania złych opinii w branży, dzięki czemu ewentualny nowy nabór staje się łatwiejszy. Artykuł omawia również metody stymulowania zwalnianych pracowników do poszukiwania nowych miejsc pracy.

The purpose of this paper is to bring some information about outplacement, process as a very important way of dismissing people from organization. Outplacement is a cornprehensive system of managerial, organizational, psychological and medical help for dismissal employee. Outplacement process allows organization to minimize negative consequences of reduction and to stimulate a proffesional activation of dismissed employees. The article presents main steps of organizational outplacement and discusses methods of stimulating people to find a new job. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka A., Bezrobocie, Print-B, Poznań 1992.
 2. Endler N.S., Parker J. D., Assessment of Multidimensional Coping: Task Emotion and Avoidance Strategies, „Psychological Assessment" 1994, nr 6.
 3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999.
 4. Lancaster G., Massingham L., Marketing Management, McGraw-Hill, Londyn 1993.
 5. Lazrus R. .S.., Folkman S., Appraisal and Coping, Springer, Nowy Jork 1984.
 6. Lipka A., Marketing stanowisk pracy, Tonik, Bydgoszcz 1998.
 7. Lipka A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 8. Makowski K., Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 9. Makowski K., Derekrutacja według standardów europejskich, [w:] Dylematy zatrudnienia w warunkach integracji europejskiej, AE, Poznań 2001.
 10. Manek A.M., Psychologiczna problematyka bezrobocia, „Przegląd Psychologiczny" 1991, t. 34, nr 1.
 11. Pocztowski A., Derekrutacja personelu, czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia, „Personel” 1997, nr 10.
 12. .Podgórny M., Strategie zachowań bezrobotnych, Wydawnictwo UW, Wrocław 2000.
 13. Polok P., Grupowe formy pracy socjalnej z bezrobotnymi realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, [w:] Ratajczak Z., Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 14. Ratajczak Z., Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 15. Schwan K., Seipel K.G., Marketing kadrowy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1997.
 16. Skłodowski H., Kmita B., Doradztwo zawodowe w tzw. późnym wieku bezrobocia, [w:] Ratajczak l.., Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 17. Strużyna J., Trudna sztuka zwalniania pracownika, „Polityka społeczna" 1990, nr 7/9.
 18. Strużyna J., Madej E., Stokłosa B., Przewodnik po outplacement, Rudzka Agencja Rozwoju, Ruda Śląska 2000.
 19. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu