BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosiewicz Henryk
Tytuł
O specyfice pojęcia sukcesu w kierowaniu placówkami oświatowymi
Specific Characteristics of Success in Educational Organizations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 435-447, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Oświata, Zarządzanie oświatą, Psychologia jednostki, Sukces zawodowy, Usługi publiczne, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Education, Management in education, Individual psychology, Career success, Public services, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano analizy pojęcia "sukces" oraz wskazano psychologiczne uwarunkowania percepcji tego pojęcia. Ukazano specyfikę sukcesu w odniesieniu do kierowania placówkami oświatowymi oraz wyróżniono formalne i treściowe aspekty tego pojęcia. Sukces, w aspekcie treści, polega na zaspokojeniu potrzeb "przedmiotu", natomiast funkcjonalnie jest to zaspokojenie tych potrzeb w funkcji celów, jakie stawia sobie kierujący. W artykule przyjęto, iż treść przeżycia sukcesu w edukacji wiąże się ze spełnieniem osoby, która się rozwija. Natomiast z przeprowadzonego na potrzeby artykułu sondażu wynika, iż nauczyciele za źródło sukcesu przyjmują głównie czynności organizowania i planowania.

In the analysis of the specific character of the notion of success in educational field two aspects were distinguished: formal and substantial one. The formal aspect implies the efficiency of undertaken activities, i.e. adequacy of the result to the assigned objective, no matter what kind of objective it is. The substantial aspect implies the perfection young people can reach in educational institutions. The particular way of running these institutions lies in creating optimum conditions for the development of both young people and teachers employed in them. For surveyed teachers success in managing school is mainly perceived in a substantial aspect understood as a high level of education and preparation for life and not in a formal one as reaching the assigned objective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Covey S., 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1996.
 2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Horney K., Nerwica a rozwój człowieka, PIW, Warszawa 1980.
 4. James W. Psychologia, Biblioteka Klasyków Psychologii, Warszawa 2002.
 5. Jarosiewicz H., Charakter w pracy kierownika, czyli o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się partycypacji, [w:] Listwan T., Witkowski S. A. (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarzqdcze i psychospołeczne, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
 6. Jarosiewicz H., Charakter a psychologiczne prawo Kopernika-Greshama, [w:] Kowal J,, Węgrowska-Rzepa K. (red.), Etyczne i psychospołeczne aspekty badań rynkowych, WSZ „Edukacja", Wrocław 2002.
 7. Kalinowska M., Szkoła jako organizacja — w stronę zarządzania strategicznego, [w:] Nowa szkola. Skuteczne zarządzanie w praktyce, sierpień 1998, Wydawnictwo Dr Josef Raabe, Warszawa 1998.
 8. Keplinger A., Jakość pod lupą — teoria i praktyka ewaluacji. Przykład metody badania i mierzenia sukcesu, [w:] Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, Prace Naukowe AE nr 900, Wrocław 2001.
 9. Kozielecki J., Koncepcja, transgresyjna. człowieka, PWN, Warszawa 1987.
 10. Kreutz M., Osobowość nauczyciela — wychowawcy, Warszawa 1947.
 11. Kreutz M., Introspekcja i jej obrona przed zarzutem niesprawdzalności, [w:] Tyszka T. (red.), Czy powrót do introspekcji?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 12. Kulczycki M., Działalność człowieka — aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Zeszyty Naukowe AWF nr 38, Wrocław 1985.
 13. Kulczycki M., Zarys relacyjnej koncepcji poradnictwa, [w: j Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa, Acta Universitatis Wratislaviensis no 811, Wrocław 1985.
 14. Kulczycki M., Nadmierne koszty psychiczne celowego działania człowieka, [w:] Prace Psychologiczne XLVI, Acta Universitatis Wratislaviensis no 1831, Wrocław 1996.
 15. Lewicki A. (red.), Psychologia kliniczna, PWN Warszawa 1978.
 16. Lisiecki M., Sukces i jego kwalifikacja w zarządzaniu organizacjami, [w:] Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, Prace Naukowe AE nr 900, Wrocław 2003.
 17. Listwan T., Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wrocław 1999.
 18. Morawski M. Dyrektor szkoły. Rozpoznawanie zachowań przywódczych, [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Prace Naukowe AE nr 969, Wrocław 2001.
 19. Paluchowski W.J., Hornowska E.. Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne, Prace Psychologiczne LVII, Acta Universitatis Wratislaviensis no 2535, Wrocław .
 20. Pery A., Dyrektor jako przywódca uczącej się organizacji, [w:] Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce, Wydawnictwo Dr Josef Raabe, Warszawa 2004.
 21. Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświata i szkołą, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2000.
 22. Pietasiński Z., Przedsiębiorczość a mądrość, [w:] Prace Psychologiczne XLVI, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1831, Wrocław 1996.
 23. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1998
 24. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 25. Twardowski K., Wybrane pisma psychologiczno-pedagogiczne, Warszawa 1992.
 26. Twardowski K., O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju, [w.] Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965.
 27. Twardowski K., O czynnościach i wytworach, [w:] Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965.
 28. Witkowski S. A. (red.), Psychologia sukcesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 29. Witkowski S.A., Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia, Wyd..UWr, Wrocław 1995.
 30. Witkowski S. A. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wyd. UWr, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu