BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiotek Krystyna, Kopertyńska Maria Wanda
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania procesu motywowania w przedsiębiorstwach
Curtural Factors Impacting Motivation Process in Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 462-473, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Psychologia jednostki, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Kreatywność, Etyka biznesu, Badania ankietowe, Kulturowe uwarunkowania
Corporate culture, Individual psychology, Work motivation, Motivating employees, Creativity, Business ethics, Questionnaire survey, Cultural determinants
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono jeden z istotnych obszarów motywowania pracowników w przedsiębiorstwie, czyli uwarunkowania kulturowe, które mogą się odnosić do cech pracownika odpowiedzialnych za jego motywację i związanych z uznawanym przez niego systemem wartości, ale także mogą dotyczyć kultury organizacyjnej. Zaprezentowano wyniki badań przedstawiające ocenę motywacyjnego charakteru wybranych cech kultury organizacyjnej, dokonaną przez pracowników badanych przedsiębiorstw. Z badań tych wynika, iż pracownicy znajdują sprzyjające warunki do wykazania się kreatywnością, mają też wpływ na efekty swojej pracy. Natomiast zmianie dążącej do poprawy sytuacji w miejscu pracy wymagają: przestrzeganie norm moralnych oraz sposoby rozwiązywania konfliktów.

Motivation is a very important and difficult area of management. This article contains results of research and presents the way employees assess motivating activities of companies in cultural spheres of the process. Abilities that the employees have in the scope of creativity, individuality and responsibility were assessed. The employees' opinions are presented about the meaning of the mission of the enterprises, the engagement of co-employees in work and the way of solving conflicts. The issue of ethics assessment of working was also discussed. The analysis of respondents' opinions was done for employees on different work positions: manual workers, independent positions and specialists, managers and on the position with key role for a company success. The article completes with the conclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji?, PWN, Warszawa 1993.
  2. Brown A., Organisational Culture, Pitman Publishing, Londyn 1998.
  3. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
  4. Kopertyńska W., Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania systemu płac w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 886, Wrocław 2001.
  5. Łucewicz J., Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu kultury organizacyjnej, „Przegląd Organizacji" 1994, nr 12.
  6. Penc J., Kreatywne wartości organizacji pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, zeszyt nr 786, Organizacja i Zarządzanie (nr 29), Łódź 1999.
  7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
  8. Sikorski Cz., Wpływ kultury organizacyjnej na motywację. Od ograniczenia poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu