BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpacz Jarosław, Nogalski Bogdan, Wójcik-Karpacz Anna
Tytuł
Realizacja funkcji motywacyjnej w małych przedsiębiorstwach
Realization of Motivational Function in Small Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 499-508, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Motywowanie pracowników, Motywacja do pracy, Motywacyjna funkcja płac, Motywacje pozapłacowe
Small business, Enterprise management, Motivating employees, Work motivation, Wage incentives functions, Nonwage motivations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy skupiając się na przykładzie małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego zbadali i omówili instrumenty motywowania materialnego i niematerialnego pracowników tych przedsiębiorstw. Tym samym wykazali wzajemną zależność pomiędzy motywacją pracowników małego przedsiębiorstwa a jego pozycją konkurencyjną na rynku, przy czym wyższa skuteczność motywacji oznacza lepszą pozycję, a lepsza pozycja staje się podstawą do dalszej motywacji.

The article showcases problems and instruments of practical motivation in small enterprises, describing both material and immaterial dimensions. The analysis of undertaken problem is based on results of surveys conducted among small enterprises of the Świętokrzyski region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojewska B., Zaangażowanie pracowników jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek" 2004, nr 2.
  2. Czermiński A. i in., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.
  3. Gierszewska G., Romanowska M.. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
  4. Mandrosz J., Rozgryźć pracownika, „Businessman Magazine" 2004, nr 3.
  5. Niewiadomska J., Pracownika trzeba docenić, „Twój Biznes" 2004, nr 1.
  6. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Sposoby motywowania pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, „Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2003, nr 5.
  7. Zalega K., Wynagrodzenia oparte na własności jako element lądu korporacyjnego — w pozyskiwaniu optimum, „Przegląd Organizacji" 2004, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu