BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława
Tytuł
Związki zawodowe jako interesariusz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Trade Unions as a Stakeholder in Human Resource Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 555-567, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Związki zawodowe, Polityka personalna
Human Resources Management (HRM), Trade unions, Personnel policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono rolę związków zawodowych w efektywnym sprawowaniu funkcji personalnej zgodnie z koncepcją HRM (Human Resource Management), czyli modelem harwardzkim. W modelu tym związki zawodowe pełnią podwójną rolę-są zarówno jednym z "interesariuszy", którzy chcą realizować własne interesy, jak również przejmują rolę wynikająca z układu czynników m.in. ekonomicznych, społecznych i politycznych panujących w danym kraju. Ponadto w polskiej rzeczywistości związki zawodowe są ważnym decydentem podczas kształtowania polityki personalnej w organizacji.

Observed business practices indicate that trade unions may perform diversified roles. In Poland the range of the roles is particularly broad, as trade unions have preserved traits typical of the former socio-economic system, while gradually taking over new functions connected with a market economy. This process has triggered fierce disputes that question the very existence of trade unions in the environment of competitive organisations. The study discusses the possibility of implementing a co-operative role of trade unions related to the Harvard HRM model. Experiences of a large construction company have been used to verify the thesis that trade unions can be an effective stakeholder in the HRM area. In addition it has been recognised as a typically Polish solution that their roles can step far beyond traditional framework of union activities. Their new attitudes seem to be the symptom of modified trade unions' approach to human resource management rather than manifestation the hysteresis of the pluralistic formula of labour relations shaped under the previous system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Beer M. i in., Human Resource Management, Free Press, Nowy Jork 1985.
 3. Beer M. i in., Managing Human Assets, Free Press, Nowy Jork 1984.
 4. Boxall P. F., Strategic Human Resource Management: Beginnings of a New Theoretical Sophistication?, „Human Resource Management Journal" 1992, t. 2, nr 3, s. 72.
 5. Bramham J., Human Resource Planning, IPM, Londyn 1994.
 6. Bratton J.. Gold J., Human Resource Management. Theory and Practice, The Macmillan Press, Londyn 1994.
 7. Doktór K., Zbiorowe stosunki pracy, [w:] Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J. (red.), SGH, Warszawa 2003.
 8. Gardawski J., Zróżnicowanie polskich związków zawodowych. ku fragmentaryzacji?, [w:] Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J. (red.), SGH, Warszawa 2003.
 9. Guest D.E., Human Resource Management and Industrial Relations, „Journal of Management Studies" 1987, t. 24, nr 5.
 10. Guest D., HRM: Implications for Industrial Relations, [w:] Storey J., New Perspectives m Human Resource. Management, Routledge, Londyn 1989.
 11. Jamka B., Zarządzanie karierą w polskich przedsiębiorstwach a charakterystyka „nowego" pracownika - wyniki badań, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie — procesy — metody, PWE, Warszawa 2003.
 13. Sparrow P., Hiltrop J.-M., European Human Resource Management in Transition, Prentice Hall, Eaglewood Cliffs 1994.
 14. Związki zawodowe: liczebność, skład, postawy, CBOS, Warszawa, marzec 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu