BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakielski Artur
Tytuł
Opcja a polisa ubezpieczeniowa : podobieństwa i różnice
Option and Insurance Policy. Similarities and Differences
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27, s. 46-56
Słowa kluczowe
Fundusz ubezpieczeniowy, Opcje, Opcja walutowa, Rynek ubezpieczeniowy, Analiza porównawcza, Instrumenty finansowe
Insurance fund, Options, Currency options, Insurance market, Comparative analysis, Financial instruments
Abstrakt
Porównaniu zostały poddane następujące elementy opcji i polisy ubezpieczeniowej: konstrukcja instrumentów finansowych, instrumenty bazowe, okres trwania instrumentu i jego cena, konstrukcja techniczno-organizacyjna, standaryzacja oraz wykorzystanie dostępnych instrumentów na rynku.

There is a comparison between some elements of the option and insurance policy such as structure of financial instruments, standardization and application of available instruments on the market.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa, Poltext 1993.
  2. Benett D.: Ryzyko walutowe - instrumenty i strategie zabezpieczające. Kraków, Dom Wyd. ABC 2000.
  3. Jajuga K.: Zarzadzanie ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem kursu walutowego. Warszawa, Fundacja - Centrum Prywatyzacji Biznes i Finanse.
  4. Łańcucki J.: Finanse ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa, Poltext 1993.
  5. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B.: Zarzadzanie finansami ubezpieczeń. Warszawa, Poltext 2000.
  6. Sangowski T.: Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa, Poltext 1999.
  7. Smithson Ch.W., Clifford W.S., Wiford D.S.: Zarzadzanie ryzykiem finansowym. Kraków, Dom Wyd. ABC 2000.
  8. Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego. Pr. zb. po red. T. Sangowskiego. Poznań, Saga 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu