BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Maria (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej
Selected Aspects of Measuring Social Added Value Created by Social Economy Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 135-150, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Kapitał społeczny, Koszty, Społeczna wartość dodana
Social economy, Social capital, Costs, Social value added (SVA)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych aspektów wyboru działań organizacji w oparciu o kryterium "koszt - korzyść" i pomiaru społecznej wartości dodanej w odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej scharakteryzowano sektor ekonomii społecznej i jego specyficzne problemy związane z oceną efektywności. W drugiej nakreślono teorię rachunku kosztów i korzyści oraz kreowania wartości dodanej, która w przypadku podmiotów ekonomii społecznej składa się z trzech komponentów: finansowej wartości dodanej (FVA), ekonomicznej wartości dodanej (EVA) oraz społecznej wartości dodanej (SVA). W trzeciej części artykułu nakreślono własną koncepcję pomiaru wartości dodanej przedsięwzięć społecznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present different aspects of selecting an organisation's operations based on the criterion "cost-profit" and the social added value measurement towards social economy entities. The article consists of three parts. The first part characterises the sector of social economy and its characteristic problems connected with efficiency assessment. The second part outlines the theory of profit and loss account plus creation of added value which, in case of social economy entities, consists of three components: financial added value (FVA), economic added value (EVA) and - social added value (SVA). The third part of the article outlines the author's concept of added value measurement of social undertakings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. CEP-CMAF Charter on Social Economy. [online, dostęp 2008-05-08]. Bruksela 2002. Dostępny w Internecie: www.cepcmaf.org.
 2. Chodyński A., Huczek M., Socha J. (red.) 2002. Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.
 3. Chodyński A., Jabłoński A. S., Jabłoński M. M. 2007. Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników. "Problemy Jakości" nr 5, s. 40.
 4. De-Los-Angeles Gil Estallo M., Giner de La Fuente R, Griful-Miguela C. 2006. The Strategic Social Map of a Nongovernmental Organization. "International Advances in Economic Research" no 12.
 5. Dobija D. 2004. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego. ISBN 83-89437-08.
 6. Dobija M. 1997. Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12368-0.
 7. Drucker P. F. [1995]. Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Fundusz Współpracy. Program PHARE Dialog społeczny.
 8. Gumkowska M., Herbst J. [2006]. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundacja Batorego, Warszawa.
 9. Guz H. [2008], Zarządzanie projektami społecznymi. W: Hausner J. (red.) [2008]. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK w Krakowie. ISBN: 978-83-89410-26-9.
 10. Kamershen D.R., Mc Kenzie R.B., Nardinel l i C. 1992. Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność". ISBN 83-00-03545-1.
 11. Micherda B. 2001. Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Kraków: Zakamycze. ISBN 83-7333-022-04.
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Strona internetowa: www.mps.gov.pl [dostęp: 2009-01-04]
 13. Płonka M. 2008. Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej. "Ekonomia Społeczna" nr 2.
 14. Turowski B., Zawicki M. 2007. Funkcje, etapy, metody i narzędzia ewaluacji. W: Mazur S. (red.). Ewaluacja funduszy strukturalnych -perspektywa regionalna. Kraków: Małopolska Szkota Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 978-83-89410-11-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu