BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pancer-Cybulska Ewa
Tytuł
Lokalny i regionalny wymiar integracji europejskiej
Local and regional aspect of European integration
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1031, t. 1, s. 22-36, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Polityka regionalna
Regional development, Economic and political integration of Europe, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przestawiono wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie społeczności na szczeblu regionalnym i lokalnym w krajach członkowskich. Omówiono prawne i instytucjonalne aspekty integracji szczebla lokalnego i regionalnego z Unią Europejską.

The various communities from Local Administrative Units (LAU 1-2) to international level (NUTS 0) are taking part in the integration process in Europe. The circumstances of these processes are complicate both on local and regional level: there are European, international and state regulations, as well as agreements and contracts between territorial units. The subject of the paper relates to economic, legal and institutional conditions creating the context of integration processes on these levels. The case of Poland is examined on the background of the contacts between West European local and regional units and EU institutions. The attention is paid to the role of Lisbon strategy and European Constitutional Treaty (project), as the new kind of circumstances for activity of local and regional administrative units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ameln R. von, Znaczenie integracji europejskiej dla samorządu terytorialnego i polityki komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 1995 nr 6.
 2. Borowiec J., Rola Unii Europejskiej w rozwoju lokalnym, [w:] Funkcje układu instytucjonalnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, AE, Wrocław 1997, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 753.
 3. Galster J., Projekt konstytucji Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" 1995 nr 10-11.
 4. Goldsmith M.J.F., Klausen K.K., Local Government and the European Union, [w:] European Integration and Local Government, Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 5. Green Paper of Innovation, "Bulletin of the European Union Supplement" 1995 nr 5, European Commission, Brussels-Luxemburg 1996.
 6. Green Paper on the Urban Environment, CCE, Brussels 1990.
 7. Hausner J., Marody M. (red.), Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską. EU-monitoring II, Wyd. Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, Warszawa 1999
 8. Hausner J. Marody M. (red.), Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej, Wyd. Fundacja im. Friedricha Eberta. Warszawa 2000
 9. Hoffschulte H.A., Maastricht II a Europa gmin, "Wspólnota" 1995 nr 34.
 10. Jasiński P., Ross C., Unia Europejska a władze lokalne i regionalne, "Samorząd Terytorialny a Unia Europejska" 2000 zeszyt 2, Warszawa
 11. Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, AE, Wrocław 1999.
 12. Klamut M. (red.), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny, AE, Wrocław 2000.
 13. Leach S., Stewart J., Walsh K., The Changing Organization and Management of Local Government, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London, 1994.
 14. Płowieć U., Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Warszawa 2000.
 15. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tafelska E. (opr.), Dokumenty europejskie. T. 2, Wyd. Morpol, Lublin 1999.
 16. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE Warszawa, 2002.
 17. Szczyt w Rzymie: Polskie poprawki, www.onet.pl - Wiadomości PAP, JP/ 04.10.2003.
 18. Szlachta J., O nowy paradygmat rozwoju regionalnego w Polsce, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, (materiały z konferencji), Szczecin 1999.
 19. Urbanization and the Functions of Cities in the European Community, CCE, Brussels 1992.
 20. Weinfeld W., Wessels W., Europa od A do Z, Wokół Nas, Gliwice 2002.
 21. Winiarski B., Ekonomiczne aspekty akcesu Polski do Unii Europejskiej - szansę, koszty, problemy, Wrocław 2003 (maszynopis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu