BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Dorota
Tytuł
Multienergetyczne przedsiębiorstwo - teoria i polskie realia
Multienergetic Enterprises - Theory and Polish Realities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1031, t. 1, s. 189-205, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo energetyczne, Przemysł elektroenergetyczny, Elektroenergetyka, Infrastruktura elektroenergetyczna
Energy distribution companies, Electricity industry, Power, Electricity infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono podstawowe definicje i pojęcia związane z "przedsiębiorstwem multienergetycznym". Omówiono obowiązki gminy w zakresie zapewnienia zaopatrzenia w media energetyczne. Na końcu zamieszczono rozważania teoretyczne na temat przedsiębiorstwa multienergetycznego i przykłady rozwoju kilku przedsiębiorstw multienergetycznych funkcjonujących w Unii Europejskiej.

The paper presents the latest developments in the multi-energy enterprises sector and is also an attempt to answer the question if those enterprises meet the conditions of emerging competition. Preparing development plans is an important legal task for the local authorities and any abandonment in this field should not cause negative results for an individual consumer. It is in the interest of each consumer to be provided with the basic energy services, such as heat and/or electricity. These services should be accessible, handy, environmentally safe and friendly, reliable and relatively cheap. Availability of energy for the consumers depends on the realisation - determined by the law - of the duties of the local government in the area of heat, electricity and gas supply. Therefore these duties are presented at the beginning.. Then the paper defines and tries to characterise the chances for multi-energy enterprise development. Further on, the regulatory competence of the President of the ERO are discussed, including the instruments to support new generation capacities, and the obligation on the part of the multi-energy enterprises to be licenced by the President of the ERO is pointed out. Practical part of this paper presents the examples of enterprises operating in the selected countries of the EU. The similar group of enterprises existing in Poland is also presented, especially those operating in the Silesia Region. Finally, the paper points out to the fact that most of communities are supplied with electricity, heat and gaseous fuels by the professional enterprises, which brings out the question whether there is an urgent need to create new energy enterprises.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcewicz J., Multienergetyczny pociąg do wspólnej Europy. Chcą stać na wielu nogach..., "Energia Gigawat" 2003, listopad.
 2. Dobroczyńska A., Planowanie Energetyczne w Gminach, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2000 nr 5.
 3. Dobroczyńska A. (red.), Energetyka w Unii Europejskiej, Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Biblioteka Regulatora, Warszawa 2003. .
 4. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2001.
 5. Muras Z., Gmina a lokalny rynek energii elektrycznej i ciepła - uwarunkowania prawne, "Elektroenergetyka" 2003 nr 6.
 6. Popczyk, J (red.), Określenie warunków powstawania i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw multiinfrastrukturalnych, zwłaszcza multienergetycznych w gminach, Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Warszawa, listopad 2000 (opracowanie wykonane z inicjatywy i na zlecenie Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki przez instytucje: ZG SEP, Partner na Rynku Energii Sp. z o.o., BSPiR Energoprojekt-Katowice).
 7. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 8. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504 i nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 34, poz. 293).
 9. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1999 nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami). www.cire.pl.
 10. www.ec.opole.pl.
 11. www.elektroenergetyka.pl
 12. www.elsp.com.pl.
 13. www.enea.pl.
 14. www.enel.it.
 15. www.gigawat.net.pl.
 16. www.magnetimarelli.com.
 17. www.megaterm.com.pl
 18. www.mpec.wroc.pl.
 19. www.nysagaz.pl
 20. www.peg.home.pl.
 21. www.petrico.pl.
 22. www.rwe.com
 23. www.swl.de.
 24. www.ure.gov.pl.
 25. www.vng.de.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu