BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciok Stanisław
Tytuł
Finansowanie polityki regionalnej w Polsce ze środków Unii Europejskiej
The Financing of Regional Policies in Poland from the European Union Resources
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1031, t. 1, s. 37-48, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Polityka regionalna, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Finansowanie regionów
Structural funds, Regional policy, Integrated Regional Operational Programme, Regional financing
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono finansowe aspekty realizacji celów polityki regionalnej. Omówiono finansowanie Narodowego Planu Rozwoju oraz podział środków z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006.

There are big economic and social differences between different regions in the European Union countries. Also, spatial development is not uniform in different regions. Underdeveloped, stagnant and even backward regions which require structural conversion may receive assistance from Structural Funds. From May 1st 2004, all regions in Poland may be included in assistance projects (GNP per 1 citizen in Poland equals 40% of the European Union average, and there are voivodships which are considered as the poorest regions in the Union). From 2004 to 2006, Poland may receive 11,4 billion Euro, and 7,7 billion included in that amount would come from the Structural Funds (the biggest participation is that of the ERDF resources, 61% of the resources). The Structural Fund resources are to support programs in different sectors. The Integrated Operational Program for Regional Development is the biggest sector. The Program will use 2,870 million Euro, i.e. 39,2% of all the resources coming from the Structural Funds which Poland receives from 2004 to 2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciok S., Wykorzystanie środków programu PHARE-CBC dla rozwoju pogranicza polsko - niemieckiego, Biuletyn KPZK PAN, z. 208, Warszawa 2003.
  2. Grosse T.G., Szanse i zagrożenia dla wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003 nr 2(12).
  3. Klamut M., Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy i Polski, [w:] Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, AE, Wrocław 1999.
  4. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 lutego 2003 r. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
  5. Second Progres Report on Economic and Social Cohesion (30 January 2003), European Commission, Luxemburg 2003.
  6. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Studia KPZK PAN, t. CV, Warszawa 1997.
  7. Winiarski B. (red.), Polityka ekonomiczna, AE, Wrocław 1992.
  8. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu