BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woś Bolesław
Tytuł
Nowy paradygmat rozwoju regionalnego warunkiem pomyślnej integracji Polski z Unią Europejską
New Regional Development Paradigm as a Condition of Auspicious Poland's Integration with EU
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1031, t. 1, s. 49-66, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Polityka gospodarcza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Globalizacja gospodarki
Regional development, Regional policy, Economic policy, Knowledge-based economy, Economic globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie jest poświęcone związkom rozwoju regionalnego i polityki regionalnej z gospodarką opartą na wiedzy, innowacjach i postępie naukowo-technicznym w warunkach europejskiej integracji i procesu globalizacji. Dotyczy zwłaszcza nowych, przestrzennych czynników alokacji działalności gospodarczej i zarządzania terytorialnego oraz ich politycznych i społecznych konsekwencji w jednoczącej się Europie.

The article is devoted to connections of regional development and regional policy with new paradigm of development in statu nascendi knowledge based economy. The author claims that stronger, wiser and more consistent integration between science, education, innovations and economic development of regions, is an important condition of auspicious Poland's integration with European Union. It requires constructing of mature regional development programs. It becomes necessary to disseminate into public consciousness the new development paradigm, which says that increase in dynamic of economic development is strongly connected with acceptation of stronger disparities. These disparities follow from increase in risk of undertaking innovation economic activity, which has to be over average reworded, and from necessity to make stronger differential income levels of low and high qualified workers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A., Trift N., Living in the Global, [w:] Amin A., Trift N. (red.), Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, Oxford University Press, Oxford, 1994.
 2. Domański R., Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 155, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1991.
 3. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Dunning J.H. (red.), Regions, Globalization and Knowledge-Based Economy, Oxford University Press, Oxford 2000.
 5. Fischer M., Methfessel K. Keine Zeit zum Jammern (Interview: Herbert Giersch), "Wirtschaftswoche" 2003 nr 52.
 6. Fitoussi J.-P., Rosanvallon P., Czas nowych nierówności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
 7. The Future of the Global Economy. Towards A Long Boom?, OECD, Paris 1999.
 8. Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996.
 9. Gruchman B., Geneza innowacyjnego paradygmatu rozwoju regionalnego [w:] M. Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, AE, Wrocław 2000.
 10. Gruchman B., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992 nr 2.
 11. Jessop B., Reflections on Globalization and Its (Il)logic(s), [w:] Olds K. et al. (red.), The Logic of Globalization, London 1999.
 12. Klamut M., Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, AE, Wrocław 1996.
 13. Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, AE, Wrocław, 1999.
 14. Klamut M. (red.), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie-modele-postęp technologiczny, AE, Wrocław 2000.
 15. Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, AE, Wrocław 2000.
 16. Korenik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, AE, Wrocław 2003.
 17. Kukułka J., Główne czynniki ewolucji lądu międzynarodowego w XXI wieku, "Stosunki Międzynarodowe" 2001 nr 1-2.
 18. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 19. Martin H.P., Schumann H., Pułapki globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 20. Mittelman J.H., The Globalization Challenge:Summing at the Margins, "Third World Quarterly" 1994 nr 3.
 21. Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 22. Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej, [w:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, AE, Wrocław 2000.
 23. Pietrzyk L, Paradygmat rozwoju terytorialnego [w:] Kosiedowski W. (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, UMK, Toruń, 2001.
 24. Reich R.B. Praca narodów. Przygotowanie do kapitalizmu XXI wieku,. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 25. Szlachta J., O nowy paradygmat rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-28.09.1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 26. Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 27. Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
 28. Woś B., Regiony Europy w procesach globalizacji, [w:] Miszewska B., Furmankiewicz M. (red.), Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji, UWr, Wrocław 2002.
 29. Woś B., Przedsiębiorczość struktur terytorialnych - uwarunkowania rozwoju w ramach UE, [w:] Knecht Z. (red.), Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu