BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Zięba Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991-2001
Changes in the Management of Employer-Provided Housing Stock, 1991-2001
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 636, s. 73-91
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Mieszkania zakładowe
Housing, Company apartment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia artykułu jest charakterystyka zasobów definiowanych łącznie jako mieszkania zakładowe. Następnie przedstawiono regulacje prawne dotyczące zarządzania zasobem mieszkań zakładowych. W zakończeniu podjęto próbę oceny procesu restrukturyzacji gospodarki mieszkaniami zakładowymi, oraz wskazano obszar ewentualnych dalszych zmian.

This article is an attempt to order and classify a series of issues connected with employer-provided housing stock management over the last decade. In the light of current legal provisions, the article sets terms of reference for defining employer-provided housing and lists the entities owning it. In a key section the article then states the overall number of employer-provided homes, the change in this figure over the 1991-2001 period, and the ownership structure by entity. Due to the variety of ownership forms, the authors set out the basic legal provisions that apply to housing stock management in the different entities. Referring to contemporary approaches to real estate management, the authors find that these are not taken into consideration in managing employer-provided stock. The extent and scope of privatisation is extremely significant in restructuring housing resource management. Finally, analysing changes in housing stock management systems, the authors find that the principles of financing and managing housing stock have changed little. The article attempts to assess organisational and financing changes in housing stock management, indicating potential areas for enhanced efficiency and effectiveness and the fundamental reasons why there has been no noticeable improvement in housing stock quality or in the effectiveness of its management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Informacyjny UMiRM 2001, nr 1.
 2. Błaszczak G., Ustawowy galimatias, "Rzeczpospolita", nr 182, z 6 sierpnia 2001.
 3. Dz.U. 1987, nr 30, poz. 165 z poźn. zm.
 4. Dz.U. 1991, nr 101, poz. 444 z późn. zm.
 5. Dz.U. 1993, nr 97, poz. 443 z póżn. zm.
 6. Dz.U. 1994, nr 119, poz. 567 z późn. zm.
 7. Dz.U. 1994, nr 119, poz. 567. Aktualnie obowiązującym aktem 'prawnym jest, w miejsce ww. ustawy, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 24) znowelizowana 23 sierpnia 2001 r. (Dz.U. 2001, nr 102, poz. 1118).
 8. Dz.U. 1994, nr 45, poz. 181.
 9. Dz.U. 1995, nr 86, poz. 433 z późn. zm.
 10. Dz.U. 1995, nr 95, poz. 474 z późn. zm.
 11. Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561 z późn. zm.
 12. Dz.U. 1997, nr 108, poz. 69 z późn. zm.
 13. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.
 14. Dz.U. 1998, nr 120, poz. 787 z późn. zm.
 15. Dz.U. 1999, nr 90, poz. 1013. Dz.U. 2000, nr 84, poz. 948.
 16. Dz.U. 2001, nr 4, poz. 24, nowelizacja z dnia 23 sierpnia 2001 r. Dz.U. 2001, nr 102, poz. 1118.
 17. Dz.U. 2001, nr 71, poz. 733.
 18. Dz.U. nr 79, poz. 464 z dnia 23 września 1990.
 19. Dz.U. nr 85, poz. 388 z późn. zm.
 20. Dz.U. nr 95, poz. 474 z póżn. zm.
 21. Tekst jednolity: Dz.U. 1991, nr 18, poz. 80 z poźn. zm.
 22. Tekst jednolity: Dz.U. 1995, nr 57, poz. 299 z późn. zm.
 23. Tekst jednolity: Dz.U. 1995, nr 57, poz. 299 z późn. zm.
 24. Tekst jednolity: Dz.U. 2000, nr 113, poz. 1186.
 25. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 185, pkt l (Dz.U. 1998, nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
 26. Gospodarka mieszkaniowa 1999. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2000.
 27. Gospodarka mieszkaniowa 2000. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2001.
 28. Kaltenberg-Kwiatkowska E., Prywatyzacja mieszkań komunalnych i zakładowych w opinii ich lokatorów, "Sprawy mieszkaniowe" 1999, nr 2-3.
 29. Kulesza H., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w drugiej połowie XX wieku, "Sprawy Mieszkaniowe" 1999, nr 2-3.
 30. Milewska K., Do wzięcia nawet za pięć procent, "Rzeczpospolita", nr 182, z 6 sierpnia 2001.
 31. Myszkowska H., Żelawski T., Analiza przekształceń własnościowych lokali mieszkalnych, "Sprawy Mieszkaniowe" 2000, nr 1-2.
 32. Nowelizacja ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, "Zarządca" 2000, nr 3 (lipiec-sierpień).
 33. Opinie i interpretacje, "Administrator" 1998, nr 9.
 34. Przekształcenia strukturalne w komunalnych przedsiębiorstwach i zakładach użyteczności publicznej oraz w mieszkalnictwie, red. M. Sadowy, SGH Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu